Sunday, February 23, 2020

Действащи избираеми курсове (2019/2020, летен семестър)

1. „Гръцка цивилизация“

Четвърто занимание: 24 март, вторник (дистанционно)
Текст: Ф. Шаму. „Гръцката цивилизация“, „БХ“, 1979. стр. 285-300 (Изкуство по мярката на човека); Н. Кун. "Старогръцки легенди и митове", "НИ", 1967. стр. 17-81 (Богове)
...
Трето занимание: 17 март, вторник (дистанционно, поради извънредното положение)
Текст: Ф. Шаму. „Гръцката цивилизация“, „БХ“, 1979. стр. 227-284 (Гражданинът в държавата/град-Мислители и поети)
...
Второ занимание: 10 март, вторник. 18.15 ч., каб. 175 на Ректората.
Текст: Ф. Шаму. „Гръцката цивилизация“, „БХ“, 1979. стр. 126-226 (Полемос-Обреди и богове)
...
Първо занимание: 25 февруари, вторник. 18.15 ч., каб. 175 на Ректората.
Текст: Ф. Шаму. „Гръцката цивилизация“, „БХ“, 1979. Превод Сл. Михайлова. стр. 21-126 (Увод-Микенска цивилизация-Омирова епоха-Архаична епоха-Класическа епоха)


2. „Платонизмът“

Пето занимание: 27 март, петък (дистанционно)
Текст: „Евтифрон“. Превод: Г. Михаилов. „НИ“, 1979
...
Четвърто занимание: 20 март, петък (дистанционно, поради извънредното положение)
Текст: „Критон“. Превод: Г. Михаилов. „НИ“, 1979
...
Трето занимание: 13 март, петък. 18.15 ч., каб. 175 на Ректората
Текст: „Ион“. Превод: Б. Богданов. „НИ“, 1979
...
Второ занимание: 6 март, петък. 18.15 ч., каб. 175 на Ректората
Текст: „Големият Хипий“. Превод: Б. Богданов. „НИ“, 1979
...
Първо занимание: 28 февруари, петък. 18.15 ч., каб. 175 на Ректората
Текст: „Апология на Сократ“. Преводи: Г. Кацаров, 1925; Г. Михаилов. „НИ“, 1979

No comments: