Wednesday, January 27, 2016

Защита на дипломни работи - октомври 2015

На 29 октомври 2015, четвъртък, от 17.30 ч. в ауд. 187 на Ректората беше проведена защита на дипломните работи на:

Елина Боева - "Multimoda sapientia - синтез на развлекателното и дидактичното в Disciplina clericalis от Петрус Алфонси", с научен ръководител  доц. д-р Елия Маринова и рецензент доц. Анна Николова

и

Цветомира Колева - "Разумното същество и образованият човек в романа на Лудвиг Холберг `Подземното пътешествие на Нилс Клим`", с научен ръководител доц. д-р Елия Маринова и рецензент д-р Димитър Илиев.


Изпитната комисия беше състав: доц. д-р Николай Гочев, доц. д-р Елия Маринова и доц. д-р Невена Панова.

И двете дипломни работи бяха оценени с "отличен" (6.00).