Monday, September 16, 2013

Интервю с кандидати - септември 2013

На 13 септември (петък), 17.00 ч., каб. 175 на Ректората се проведе интервю с кандидати за Магистърската програма "Антична култура и литература" за учебната 2013/2014.

Комисията в състав:

проф. дфн Анастас Герджиков, доц. д-р Елия Маринова, доц. д-р Николай Гочев

одобри кандидатите:

Александра Димитрова (специалност "История", СУ)
Цветомира Колева (специалност "Класическа филология")

Успех на приетите!