Friday, November 16, 2007

Византийско изкуство

От следващата седмица (19-24 ноември) ще започнат редовни занимания по избираемата дисциплина "Византийско изкуство" с водещ д-р Емануел Мутафов от Българска Академия на Науките.
За справки по организацията и съдържанието на курса може да се обръщате лично към него на адрес:
myermeneia@hotmail.com

Saturday, November 10, 2007

Старогръцката литература в Римската епоха

Колеги,

През този семестър по дисциплината "Старогръцката литература в Римската епоха" ще се занимаваме с коментар на речта "Към Рим" на Елий Аристид.
За повече сведения, моля, погледнете на:
http://literaturasu.blogspot.com/
(label - "Елий Аристид")