Tuesday, October 1, 2013

Първи семестър 2013-2014

Уважаеми колеги,

Това е програмата на учебните занимания за зимния семестър, курс І:

Понеделник
10 ч. 189 к. - Големите книги на античния свят (гръцка част) - доц. д-р Н. Панова

Сряда
10 ч. 189 к. - Големите книги на античния свят (гръцка част) - доц. д-р Н. Панова

Четвъртък
18 ч. 175 к. - Старогръцката литература в Римската епоха - доц. д-р Н. Гочев

Петък
8 ч. 175 к. - Латинската литература в прехода от античността към средновековието - доц. д-р А. Николова
10 ч. 188 к. - Антична митология и религия - доц. д-р Елия Маринова
18 ч. 186 к. - Интелектуалците през античността (избираем) - доц. д-р Н. Гочев

Желаем Ви щастлива есен!

Monday, September 16, 2013

Интервю с кандидати - септември 2013

На 13 септември (петък), 17.00 ч., каб. 175 на Ректората се проведе интервю с кандидати за Магистърската програма "Антична култура и литература" за учебната 2013/2014.

Комисията в състав:

проф. дфн Анастас Герджиков, доц. д-р Елия Маринова, доц. д-р Николай Гочев

одобри кандидатите:

Александра Димитрова (специалност "История", СУ)
Цветомира Колева (специалност "Класическа филология")

Успех на приетите!

Friday, May 31, 2013

Интервю с кандидати - май 2013

На 16 май (четвъртък), 17.00 ч., каб. 175 на Ректората се проведе интервю с кандидати за Магистърската програма "Антична култура и литература" за учебната 2013/2014.


Комисията в състав:
проф. дфн Анастас Герджиков, доц. д-р Елия Маринова, доц. д-р Николай Гочев
одобри кандидатите:

Георги Ангелов (Република Македония)
Димитър Драгнев (КФ, ІV курс)
Елина Боева (КФ, ІV курс)


Честито!

Tuesday, April 23, 2013

Защита на дипломни работи - април 2013

На 24 април, сряда, от 14 ч. в каб. 175 предстои защита на дипломните работи на колегите:

Радослав Спасов (5-семестриален вариант)
Стефан Стефанов (3-семестриален вариант).

Катедреният съвет от 22 април 2013 г. определи изпитна комисия в състав:
проф. дфн Анастас Герджиков - председател, доц. д-р Елия Маринова и доц. д-р Николай Гочев.