Wednesday, November 16, 2016

Избираеми предмети в МП за 2016/2017, 2-ри семестърАнтичната метафизика

Аристотел и античното философстване

Гръкоезичната християнска литература през античността

Епос и роман

Историография и софистика в Атина през класическата епоха

Класическо образование и идея за класическа древност в България

Култура и история на островите в източното Средиземноморие


*

(и 46 други в учебния план на програмата - https://drive.google.com/file/d/0B9de7FkFZsJhMTZlbFdtV2dNX3c/view?usp=sharing)      

Thursday, November 3, 2016

Студенти в МП (2002–2016)

От 2002 до 2016 г. в Магистърската програма са участвали 54 студенти.

От тях най-много (18) са от специалност Класическа филология на Софийския университет. 8 са от Богословския факултет, 7 - от специалност Философия, по 2 - от специалностите Българска Филология, Новогръцка филология и История на СУ. Другите студенти са завършили други специалности и университети.


1-3. 2016
Иван Войков (Класическа филология, СУ)
Катрин Якимова (Графичен дизайн, НБУ)
Милена Стефанова 
(Новогрецистика, НБУ)


4-5. 2015
Боряна Чомаковска
Силвия Георгиева
(Италианска филология, СУ)


6-7. 2014
Полина Йорданова (Класическа филология, СУ)
Бонка Ангелова (Богословие, СУ)


8-10. 2013
Елина Боева (Класическа филология, СУ)
Александра Димитрова (История, СУ)
Цветомира Колева (Класическа филология, СУ)


11-13. 2012
Валя Митева (Философия, СУ)
Любов Вълкова
(Класическа филология, Киев)
Руси Русев
(НАТФИЗ) 


14-17. 2011
Боил Мусев (Математика, СУ)
Васил Петков (
Богословие, СУ)
Георги Ковачев (
История, СУ)
Ева Пацовска
(Немска филология, СУ)


18-20. 2010
Мина Петрова (Класическа филология, СУ)
Андрей Бобев
(Българска филология, СУ)
Светлана Дичева (
Богословие, СУ)


21-22. 2009
Зорница Радева (Философия, СУ)
Радослав Спасов (Богословие, СУ)


23-26. 2008
Иглика Милушева (Класическа филология, СУ)
Калина Босева (Класическа филология, СУ)
Мария Шахпазова (Новогръцка филология, СУ)
Канелия Костадинова 


27-30. 2007
Дилян Цветков
(Богословие, СУ)
Димитър Френков
Люба Радулова (Класическа филология, СУ)
Росен Русев
(Богословие, СУ)


31-34. 2006
Вяра Калфина (Класическа филология, СУ)
Герасим Петрински
 (Класическа филология, СУ и История, Атина)
Ива Янкулова
 (Класическа филология, СУ)
Росен Миланов
 
(Богословие, СУ)


35-42. 2005
Биляна Дескова (Класическа филология, СУ)
Гергана Петкова
 (Българска филология, Пловдив)
Ивайло Атанасов
 
(Богословие, СУ)
Мария Николова
 (Философия, СУ)
Марта Ивайлова
 (Класическа филология, СУ)
Петя Иванова
 (Класическа филология, СУ)
Радостина Янчева
 (Класическа филология, СУ)
Тамара Кръстева-Петринска
(Класическа филология, СУ)


43-47. 2004
Георги Гочев
 (Класическа филология, СУ)
Димитър Мирчев
 (Българска филология, Пловдив)
Люба Никифорова
 (Българска филология, СУ)
Светлана Вълкова
 
Христо Христов
 
(Философия, СУ)


48-51. 2003
Венцислав Стойков 
Димитър Шишиев
 
Зоя Христова
 
(Философия, СУ)
Моника Портокалска-Леви
 (Философия, СУ)


52-54. 2002
Вероника Келбечева-Кифорова 
(Философия, СУ)
Марта Методиева
 (Класическа филология, СУ)
Янко Димитров
 (Новогръцка филология, СУ)

...

Добавка: 

За учебната 2018/2019 г. беше приет Даниел Иванов (История, СУ) и така участниците в програмата станаха 55. 

*

(някои сведения все още липсват)

Sunday, October 30, 2016

Дипломни работи и дисертации 2002-2016

През тази есен в Магистърската програма „Антична култура и литература“ бяха приети студенти за 15-ти пореден път. 
През изминалите 14 години (2002-2016) в нея са участвали общо 54 магистранти.

Бяха защитени 28 дипломни работи, а 10 от магистрите вече са защитили и докторски дисертации.

Ето кои са те (някои сведения все още липсват).Дипломни работи:1. Александра Димитрова - "История на понятието „misericordia“ в литературата за идеалния владетел (I в. пр. Хр. – V в. сл. Хр.)" с научен ръководител проф. дфн Анастас Герджиков и рецензент доц. д-р Елия Маринова (защитена на 25 октомври 2016)

2. Елина Боева - "Multimoda sapientia - синтез на развлекателното и дидактичното в Disciplina clericalis от Петрус Алфонси", с научен ръководител  доц. д-р Елия Маринова и рецензент доц. Анна Николова (защитена на 29 октомври 2015)

3. Цветомира Колева - "Разумното същество и образованият човек в романа на Лудвиг Холберг `Подземното пътешествие на Нилс Клим`", с научен ръководител доц. д-р Елия Маринова и рецензент д-р Димитър Илиев  (защитена на 29 октомври 2015)

4. Димитър Мирчев - „Иосиф Флавий. `Автобиография`. Превод и коментар“ с научен ръководител доц. д-р Николай Гочев и рецензент проф. дфн Мирена Славова (защитена на 4-ти април 2014)

5. Ева Пацовска - "Amor и Minne в цикъла стихотворения `Еней и Дидона` в Carmina Burana" с научен ръководител  доц. д-р Елия Маринова  и рецензент доц. д-р Виолета Герджикова (защитена на 23-ти октомври 2014)

6. Радослав Спасов (защити дипломната си работа на 24 април 2013)

7. Стефан Стефанов – „Превод и коментар на `Елегии` от Теогнид (ст. 1-502)“с научен ръководител д-р Димитър Илиев и рецензент ас. Доротея Табакова (защитена на 24 април 2013)

8. Мина Петрова - "Ролята на lena в елегиите на Проперций и Овидий" с научен ръководител проф. дфн Анастас Герджиков и рецензент доц. д-р Елия Маринова (защитена на 3 април 2012)

9. Мария Шахпазова - "Елинизмът в творчеството на Кавафис" с научни ръководители проф. дфн Мирена Славова и д-р Георгия Кацелу, и рецензент ас. Нели Методиева (защитена на 3 април 2012)

10. Зорница Радева – „Проблемът за душата в земното тяло при Марсилио Фичино: "Платонова теология", ХVІІ, 4-7. Превод и коментар“ с научни ръководители доц. д-р Елия Маринова и проф. дфн Цочо Бояджиев, и рецензент доц. д-р Анна Николова (защитена на 14 октомври 2011) 

11. Росен Русевс научен ръководител доц. д-р Иван Христов (защити дипломната си работа през юни 2010)

12. Иглика Милушева  Добродетелите в латинските и гръцки надписи от Тракия и Горна Мизия: pietas“ с научен ръководител проф. дфн Мирена Славова и рецензент проф. дфн Анастас Герджиков (защитена на 26 март 2010)

13. Калина Босева -  „De cultura hortorum’ на Валафрид Страбон – традиция и новаторство“ с научен ръководител доц. д-р Анна Николова и рецензент доц. д-р Елия Маринова (защитена на 26 март 2010)

14. Радостина Янчева - Положението на жената в Рим“ с научен ръководител проф. д-р Мария Костова и рецензент доц. д-р Виолета Герджикова (защитена на 26 март 2010)

15. Светлана Вълкова - „Превод на думи със значение "съдба, участ" в трагедиите на Софокъл“ с научен ръководител доц. д-р Николай Гочев и рецензент проф. дфн Мирена Славова (защитена на 26 март 2010)

16. Вероника Келбечева - "Щастие и политическа система при Аристотел" с научен ръководител доц. д-р Николай Гочев (защитена на 10 април 2009)

17. Люба Радулова - "Надписи, свързани със зрелища в Долна Мизия и Тракия"  с 
научен ръководител проф. д-р Мария Костова (защитена на 10 април 2009)

18. Герасим Петрински - „Конкурсите аз красота във византийския императорски двор (788-830 сл. Хр.)“ с научен ръководител проф. дин Кирил Павликянов (защитена през юни 2008)

19. Вяра Калфина - "Кирка в гръцката и римската епическа поезия" с научен ръководител доц. д-р Елия Маринова и рецензент доц. д-р Виолета Герджикова (защитена на 4 април 2008)

20. Росен Миланов - "Християнската аскеза в произведенията на св. Евхерий Лугдунски" с научен ръководител доц. д-р Анна Николова и рецензент проф. дфн Анастас Герджиков (защитена на 4 април 2008)

21. Христо Христов - "Истинска история. Лукиан като критик и художник" с научен ръководител доц. д-р Николай Гочев и рецензент д-р Димитър Илиев (защитена на 4 април 2008)

22. Венцислав Стойков - „Евангелието от Иоан. Методология на превода“ с научен ръководител доц. д-р Николай Гочев (защитена през 2008)

23. Гергана Петкова  „Елементи на повествованието в античния роман. Наблюдения върху тяхната употреба в любовно–приключенския роман и някои произведения на Еврипид, Менандър и римските комедиографи“ с научен ръководител доц. д-р Николай Гочев и рецензент д-р Невена Панова (защитена на 21 септември 2007 г. )

24. Биляна Дескова - „Съчинението на Сенека `
De ira` и резюмето на Мартин от Брага“ с научен ръководител проф. дфн Анастас Герджиков и рецензент доц. д-р Недялка Георгиева (защитена през 2007)

25. Марта Ивайлова - Физиолог. Раннохристиянската книга за животни. Промени при превода на латински език и при по-късната гръцка редакция“ с научен ръководител проф дфн Петя Янева  (защитена през март 2007). 

26. Георги Гочев - Законът и `Законите` на Платон. Мисловни структури и категории на гръцкия закон“ с научен ръководител доц. д-р Николай Гочев (защитена през септември 2006)

27. Тамара Кръстева - „Акушерство и патология на бременността в гинекологичните трактати на Corpus Hippocraticum“ с научен ръководител доц. д-р В. Герджикова (защитена през юни 2006)

28. Марта Методиева (защити дипломната си работа през октомври 2005)Дисертации:


1. Росен Русев (приет през учебната 2007/2008) – „Движение и енергия в дебата за вечността на света между Йоан Филопон и Прокъл“ (защитена на 16 октомври 2015, СУ-БФ)

2. Вероника Келбечева (2002/2003) - “Римският сакрален календар и религиозните реформи на Август” (защитена на 10 април 2014, СУ-ФФ)

3. Люба Радулова (2007/2008) - „Епиграфски паметници с правно съдържание от Долна Мизия“ с научен ръководител проф. д-р Мария Костова (защитена на 13 януари 2014, СУ-ФКНФ и Sapienza-Roma)

4. Христо Христов (2004/2005) – „Ръководното понятие за публичен разум във философията на Джон Ролс(защитена на 24 юни 2013, СУ-ФФ)

5. Марта Ивайлова (2005/2006) - „Женски божества в големите прорицалища Делфи и Додона. Гея, Диона и Темида” с научен ръководител доц. д-р Виолета Герджикова (защитена на 10 април 2013, СУ-ФКНФ)

6. Вяра Калфина  (2006/2007) - "Ритуални аспекти на митологичните мотиви за насилствена смърт в древногръцки културен контекст" (защитена на 10 септември 2012)

7. Герасим Петрински (2006/2007) - "Oбразът на демона във византийската агиографска литература oт времето на император Юстиниан І до епохата на Симеон Метафраст" с научен ръководител проф. дин Кирил Павликянов (защитена на 2 юли 2012, СУ-ФКНФ) 

8. Георги Гочев (2004/2005) -  „Щастие и промяна. Разбирането за благополучие в старогръцката литература до епохата на елинизма“  (защитена през 2010, НБУ)

9. Моника Портокалска (2003/2004) – „Критерият за истина в елинистическата философия“ (защитена през юни 2007, СУ-ФФ)

10. Янко Димитров (2002/2003) - Образът на магьосника и астролога във византийската историографска  и юридическа литература“ с научен ръководител проф. дин Кирил Павликянов (защитена през юни 2007, СНС по литературознание)

Wednesday, October 26, 2016

Защита на дипломна работа

На 25 октомври, вторник, от 18 ч. в ауд. 187 се състоя защитата на дипломната работа на

Александра Димитрова

на тема:
"История на понятието „misericordia“ в литературата за идеалния владетел (I в. пр. Хр. – V в. сл. Хр.)"
с научен ръководител проф. дфн Анастас Герджиков и рецензент доц. д-р Елия Маринова.

Изпитната комисия в състав доц. д-р Елия Маринова, доц. д-р Николай Гочев и доц. д-р Анна Николова оцени работата на Александра Димитрова с "отличен (6)".

Честито!

Saturday, October 8, 2016

Допълнение към програмата за I-ви семестър

От следващата седмица ще започнат редовни занимания по следните избираеми курсове:


Понеделник: 

15.15 - 17 ч., 175 к. - Интелектуалците през античността - доц. д-р Н. Гочев


Сряда: 

16.15 - 18 ч., 189 к. - Проблеми на римската култура - доц. д-р В. Герджикова


Четвъртък: 

10.15 - 12 ч., 175 к - Платонизмът - доц. д-р Димка Гочева


Wednesday, September 28, 2016

Първи семестър 2016-2017

Уважаеми колеги,

Това е програмата на учебните занимания за зимния семестър, курс І (задължителни дисциплини):


Сряда: 

14.15 - 18 ч., 189  (?) к. - Големите книги на античния свят I (гръцка част) - доц. д-р Н. Панова
18.15 - 20 ч., 175 к. - Старогръцката литература в Римската епоха I (поезия) - доц. д-р Н. Гочев


Петък: 

8.15 - 10 ч., 188 к. - Латинската литература в прехода от античността към средновековието - доц. д-р А. Николова
10.15 - 14 ч., 187 к. - Антична митология и религия - д-р Вяра Калфина
14.15 - 16 ч., 187 к. - Големите книги на античния свят I (гръцка част) - доц. д-р Н. Панова


През първата седмица ще решим какви групи и редовни занимания ще има по избираемите дисциплини.


Желаем ви приятен семестър!


Thursday, September 15, 2016

Видеозаписи на курсове от МП "Антична култура и литература"

Някои от курсовете в Магистърската програма са записани и могат да се видят
(https://www.youtube.com/channel/UC5LiGCpOCoJyhHt3Pb5F9Dg) 

Това е част от лекция в курса "История и култура на островите в източното Средиземноморие" от летния семестър на учебната 2014/2015: 

Wednesday, September 14, 2016

Резултати от интервюто за учебната 2016/2017

След интервюто на 14 септември, комисията одобри следните кандидати за обучение в програмата (по азбучен ред, посочен е и състезателният бал):

Александър Колев - 10, 85 (5)
Димитър Драгнев - 12, 00  (3)
Иван Войков - 10, 68 (3)
Катрин Якимова - 11, 82 (5)
Милена Стефанова - 10, 43 (5)

В скоби е отбелязан вариантът на програмата – 3 или 5-семестриален – в който е приет кандидатът.

*

Правила за записване:

Чл. 26. (1) За издаване на заповед за записването на класираните кандидати от първия етап на класирането, факултетите представят в отдел „Образователни дейности“ в срок до 15.09.2016 г. следните документи:
1. Молбите и документите на класираните кандидати по магистърски програми, заедно с придружително писмо;
2. Копие от протоколите с резултатите от конкурсните изпити;
3. Копие от заповедта за вътрешната комисия за провеждане на конкурса;
4. Копие от протоколи от заседания на Факултетски съвет за удостоверяване на конкретни решения.
(2) В срок до 26.09.2016 г. Ректорът издава обща заповед за записване на класираните кандидати.
(3) Класираните кандидати трябва да се запишат в съответната магистърска програма на 27 и 28.09.2016 г. В случай че даден кандидат е класиран в две или повече магистърски програми, в рамките на срока трябва да се запише само в една от тях.
(4) Новоприети студенти, които не са се записали в определения срок, губят правата си.

Чл. 28. Учебната година за образователно-квалификационната степен „магистър“ започва от м. октомври 2016 гсъгласно график на учебния процес, утвърден със заповед на Ректора.

Чл. 30. (1) Записването на новоприетите студенти се извършва въз основа на издадена от Ректора заповед за записване в магистърската програма към съответната специалност при спазване на сроковете, посочени в чл. 26 и 27.
(2) Кандидатите се информират лично в съответните факултети за резултатите от конкурса и сроковете за записване.
(3) Новоприети студенти, незаписали се в определените срокове, губят правата си.

Чл. 31. (1) При записването си новоприетите студенти представят:
1. Оригинал и копие от дипломата за завършено висше образование (бакалавърска или магистърска степен). Оригиналната диплома се връща веднага след сверяване с копието.
1.1. В случай че издаването на дипломата е предстоящо, кандидатът представя академична справка-оригинал, в която да са отразени средният успех от следването и успехът от държавните изпити, като се задължава да представи дипломата веднага след нейното получаване.
2. Документ за самоличност (лична карта).
3. Комплект документи за записване на новоприети студенти.
4. Три снимки с формат 4/6 сантиметра.
5. Документ за платена семестриална такса за обучение.
5.1. Годишната такса за обучение се заплаща на две равни вноски в началото на всеки семестър...

https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/priem/priem_za_obrazovatelno_kvalifikacionna_stepen_magist_r_sled_visshe_obrazovanie/kandidatmagist_rska_kampaniya_2016_2017/pravilnik_za_priem_na_magistri_za_uch_2016_2017_g/s_stezatelen_bal_i_klasirane
https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/priem/priem_za_obrazovatelno_kvalifikacionna_stepen_magist_r_sled_visshe_obrazovanie/kandidatmagist_rska_kampaniya_2016_2017/pravilnik_za_priem_na_magistri_za_uch_2016_2017_g/zapisvane_i_obuchenie_na_novoprietite_studenti


Saturday, September 10, 2016

Събеседване с кандидати за учебната 2016/2017

В сряда, 14 септември, от 14.00 ч. в каб. 175 на Ректората ще се проведе интервю с кандидати за Магистърската програма "Антична култура и литература".

Комисията е в състав:

доц. д-р Николай Гочев, проф. дфн Анастас Герджиков, доц. д-р Елия Маринова.


Желаем успех на всички кандидати!

Wednesday, January 27, 2016

Защита на дипломни работи - октомври 2015

На 29 октомври 2015, четвъртък, от 17.30 ч. в ауд. 187 на Ректората беше проведена защита на дипломните работи на:

Елина Боева - "Multimoda sapientia - синтез на развлекателното и дидактичното в Disciplina clericalis от Петрус Алфонси", с научен ръководител  доц. д-р Елия Маринова и рецензент доц. Анна Николова

и

Цветомира Колева - "Разумното същество и образованият човек в романа на Лудвиг Холберг `Подземното пътешествие на Нилс Клим`", с научен ръководител доц. д-р Елия Маринова и рецензент д-р Димитър Илиев.


Изпитната комисия беше състав: доц. д-р Николай Гочев, доц. д-р Елия Маринова и доц. д-р Невена Панова.

И двете дипломни работи бяха оценени с "отличен" (6.00).