Saturday, April 4, 2009

Защита на дипломни работи - април 2009

На 10 април, петък, от 10 ч. в ауд. 176 на Ректората предстои защита на дипломни работи в Магистърската програма "Антична култура и литература".

В Катедрата са депозирани дипломните работи на:

Вероника Кифорова-Келбечева - " Щастие и политическа система при Аристотел"

Люба Радулова - "Надписи, свързани със зрелища в Долна Мизия и Тракия"

Определена е изпитна комисия в състав: проф. дфн Анастас Герджиков - председател, доц. дфн Петя Янева и доц. д-р Николай Гочев.

Катедрата желае успех на кандидатите!