Monday, June 17, 2019

Приемен изпит за учебната 2019/2020

На 13-ти септември (петък) 2019 г., от 16.00 ч. в каб. 175, V-ти етаж на Ректората, ще се проведе интервю с кандидати за магистърската програма "Антична култура и литература" за учебната 2019/2020 г.

Комисията е в състав:

председател: доц. д-р Николай Гочев
членове: проф. дфн Анастас Герджиков, доц. д-р Невена Панова

Заповядайте!

Thursday, May 16, 2019

Резултат от интервюто за учебната 2018/2019

На интервюто на 14 септември м.г., комисията в състав: 

доц. д-р Николай Гочев
доц. д-р Елия Маринова, доц. д-р Невена Панова

одобри кандидата за обучение в програмата

Даниел Иванов (бакалавър по история, СУ)


който бе приет за редовен студент в 5-семестриалния вариант на програмата.