Monday, April 7, 2008

Защита на дипломни работи - април 2008

На 4 април, петък, от 10 ч. в ауд. 176 на Ректората се проведе публична защита на дипломни работи в Магистърската програма "Антична култура и литература".

Бяха защитени дипломните работи на:

Вяра Калфина - "Кирка в гръцката и римската епическа поезия" с научен ръководител доц. д-р Елия Маринова и рецензент доц. д-р Виолета Герджикова

Росен Миланов - "Християнската аскеза в произведенията на св. Евхерий Лугдунски" с научен ръководител доц. д-р Анна Николова и рецензент проф. дфн Анастас Герджиков

Христо Христов - "Истинска история. Лукиан като критик и художник" с научен ръководител доц. д-р Николай Гочев и рецензент д-р Димитър Илиев.

Изпитната комисия беше състав: проф. дфн Анастас Герджиков - председател, доц. д-р Елия Маринова и доц. д-р Николай Гочев.