Tuesday, September 16, 2014

Резултати от приемния изпит за учебната 2014/2015

На 11 септември (четвъртък) от 16.00 ч. и на 16-ти (вторник) от 17.00 ч. в каб. 175 на Ректората се проведе интервю с кандидати за Магистърската програма "Антична култура и литература".

Комисията в състав:

проф. дфн Анастас Герджиков, доц. д-р Елия Маринова, доц. д-р Николай Гочев

одобри следните кандидати:

Полина Йорданова (специалност "Класическа филология, СУ)
Емилия Ганева (специалност "Право", УНСС)
Стоян Лазаров (специалност "Право", УНСС)

Честито на приетите!