Sunday, October 30, 2016

Дипломни работи и дисертации 2002-2016

През тази есен в Магистърската програма „Антична култура и литература“ бяха приети студенти за 15-ти пореден път. 
През изминалите 14 години (2002-2016) в нея са участвали общо 54 магистранти.

Бяха защитени 28 дипломни работи, а 10 от магистрите вече са защитили и докторски дисертации.

Ето кои са те (някои сведения все още липсват).Дипломни работи:1. Александра Димитрова - "История на понятието „misericordia“ в литературата за идеалния владетел (I в. пр. Хр. – V в. сл. Хр.)" с научен ръководител проф. дфн Анастас Герджиков и рецензент доц. д-р Елия Маринова (защитена на 25 октомври 2016)

2. Елина Боева - "Multimoda sapientia - синтез на развлекателното и дидактичното в Disciplina clericalis от Петрус Алфонси", с научен ръководител  доц. д-р Елия Маринова и рецензент доц. Анна Николова (защитена на 29 октомври 2015)

3. Цветомира Колева - "Разумното същество и образованият човек в романа на Лудвиг Холберг `Подземното пътешествие на Нилс Клим`", с научен ръководител доц. д-р Елия Маринова и рецензент д-р Димитър Илиев  (защитена на 29 октомври 2015)

4. Димитър Мирчев - „Иосиф Флавий. `Автобиография`. Превод и коментар“ с научен ръководител доц. д-р Николай Гочев и рецензент проф. дфн Мирена Славова (защитена на 4-ти април 2014)

5. Ева Пацовска - "Amor и Minne в цикъла стихотворения `Еней и Дидона` в Carmina Burana" с научен ръководител  доц. д-р Елия Маринова  и рецензент доц. д-р Виолета Герджикова (защитена на 23-ти октомври 2014)

6. Радослав Спасов (защити дипломната си работа на 24 април 2013)

7. Стефан Стефанов – „Превод и коментар на `Елегии` от Теогнид (ст. 1-502)“с научен ръководител д-р Димитър Илиев и рецензент ас. Доротея Табакова (защитена на 24 април 2013)

8. Мина Петрова - "Ролята на lena в елегиите на Проперций и Овидий" с научен ръководител проф. дфн Анастас Герджиков и рецензент доц. д-р Елия Маринова (защитена на 3 април 2012)

9. Мария Шахпазова - "Елинизмът в творчеството на Кавафис" с научни ръководители проф. дфн Мирена Славова и д-р Георгия Кацелу, и рецензент ас. Нели Методиева (защитена на 3 април 2012)

10. Зорница Радева – „Проблемът за душата в земното тяло при Марсилио Фичино: "Платонова теология", ХVІІ, 4-7. Превод и коментар“ с научни ръководители доц. д-р Елия Маринова и проф. дфн Цочо Бояджиев, и рецензент доц. д-р Анна Николова (защитена на 14 октомври 2011) 

11. Росен Русевс научен ръководител доц. д-р Иван Христов (защити дипломната си работа през юни 2010)

12. Иглика Милушева  Добродетелите в латинските и гръцки надписи от Тракия и Горна Мизия: pietas“ с научен ръководител проф. дфн Мирена Славова и рецензент проф. дфн Анастас Герджиков (защитена на 26 март 2010)

13. Калина Босева -  „De cultura hortorum’ на Валафрид Страбон – традиция и новаторство“ с научен ръководител доц. д-р Анна Николова и рецензент доц. д-р Елия Маринова (защитена на 26 март 2010)

14. Радостина Янчева - Положението на жената в Рим“ с научен ръководител проф. д-р Мария Костова и рецензент доц. д-р Виолета Герджикова (защитена на 26 март 2010)

15. Светлана Вълкова - „Превод на думи със значение "съдба, участ" в трагедиите на Софокъл“ с научен ръководител доц. д-р Николай Гочев и рецензент проф. дфн Мирена Славова (защитена на 26 март 2010)

16. Вероника Келбечева - "Щастие и политическа система при Аристотел" с научен ръководител доц. д-р Николай Гочев (защитена на 10 април 2009)

17. Люба Радулова - "Надписи, свързани със зрелища в Долна Мизия и Тракия"  с 
научен ръководител проф. д-р Мария Костова (защитена на 10 април 2009)

18. Герасим Петрински - „Конкурсите аз красота във византийския императорски двор (788-830 сл. Хр.)“ с научен ръководител проф. дин Кирил Павликянов (защитена през юни 2008)

19. Вяра Калфина - "Кирка в гръцката и римската епическа поезия" с научен ръководител доц. д-р Елия Маринова и рецензент доц. д-р Виолета Герджикова (защитена на 4 април 2008)

20. Росен Миланов - "Християнската аскеза в произведенията на св. Евхерий Лугдунски" с научен ръководител доц. д-р Анна Николова и рецензент проф. дфн Анастас Герджиков (защитена на 4 април 2008)

21. Христо Христов - "Истинска история. Лукиан като критик и художник" с научен ръководител доц. д-р Николай Гочев и рецензент д-р Димитър Илиев (защитена на 4 април 2008)

22. Венцислав Стойков - „Евангелието от Иоан. Методология на превода“ с научен ръководител доц. д-р Николай Гочев (защитена през 2008)

23. Гергана Петкова  „Елементи на повествованието в античния роман. Наблюдения върху тяхната употреба в любовно–приключенския роман и някои произведения на Еврипид, Менандър и римските комедиографи“ с научен ръководител доц. д-р Николай Гочев и рецензент д-р Невена Панова (защитена на 21 септември 2007 г. )

24. Биляна Дескова - „Съчинението на Сенека `
De ira` и резюмето на Мартин от Брага“ с научен ръководител проф. дфн Анастас Герджиков и рецензент доц. д-р Недялка Георгиева (защитена през 2007)

25. Марта Ивайлова - Физиолог. Раннохристиянската книга за животни. Промени при превода на латински език и при по-късната гръцка редакция“ с научен ръководител проф дфн Петя Янева  (защитена през март 2007). 

26. Георги Гочев - Законът и `Законите` на Платон. Мисловни структури и категории на гръцкия закон“ с научен ръководител доц. д-р Николай Гочев (защитена през септември 2006)

27. Тамара Кръстева - „Акушерство и патология на бременността в гинекологичните трактати на Corpus Hippocraticum“ с научен ръководител доц. д-р В. Герджикова (защитена през юни 2006)

28. Марта Методиева (защити дипломната си работа през октомври 2005)Дисертации:


1. Росен Русев (приет през учебната 2007/2008) – „Движение и енергия в дебата за вечността на света между Йоан Филопон и Прокъл“ (защитена на 16 октомври 2015, СУ-БФ)

2. Вероника Келбечева (2002/2003) - “Римският сакрален календар и религиозните реформи на Август” (защитена на 10 април 2014, СУ-ФФ)

3. Люба Радулова (2007/2008) - „Епиграфски паметници с правно съдържание от Долна Мизия“ с научен ръководител проф. д-р Мария Костова (защитена на 13 януари 2014, СУ-ФКНФ и Sapienza-Roma)

4. Христо Христов (2004/2005) – „Ръководното понятие за публичен разум във философията на Джон Ролс(защитена на 24 юни 2013, СУ-ФФ)

5. Марта Ивайлова (2005/2006) - „Женски божества в големите прорицалища Делфи и Додона. Гея, Диона и Темида” с научен ръководител доц. д-р Виолета Герджикова (защитена на 10 април 2013, СУ-ФКНФ)

6. Вяра Калфина  (2006/2007) - "Ритуални аспекти на митологичните мотиви за насилствена смърт в древногръцки културен контекст" (защитена на 10 септември 2012)

7. Герасим Петрински (2006/2007) - "Oбразът на демона във византийската агиографска литература oт времето на император Юстиниан І до епохата на Симеон Метафраст" с научен ръководител проф. дин Кирил Павликянов (защитена на 2 юли 2012, СУ-ФКНФ) 

8. Георги Гочев (2004/2005) -  „Щастие и промяна. Разбирането за благополучие в старогръцката литература до епохата на елинизма“  (защитена през 2010, НБУ)

9. Моника Портокалска (2003/2004) – „Критерият за истина в елинистическата философия“ (защитена през юни 2007, СУ-ФФ)

10. Янко Димитров (2002/2003) - Образът на магьосника и астролога във византийската историографска  и юридическа литература“ с научен ръководител проф. дин Кирил Павликянов (защитена през юни 2007, СНС по литературознание)

Wednesday, October 26, 2016

Защита на дипломна работа

На 25 октомври, вторник, от 18 ч. в ауд. 187 се състоя защитата на дипломната работа на

Александра Димитрова

на тема:
"История на понятието „misericordia“ в литературата за идеалния владетел (I в. пр. Хр. – V в. сл. Хр.)"
с научен ръководител проф. дфн Анастас Герджиков и рецензент доц. д-р Елия Маринова.

Изпитната комисия в състав доц. д-р Елия Маринова, доц. д-р Николай Гочев и доц. д-р Анна Николова оцени работата на Александра Димитрова с "отличен (6)".

Честито!

Saturday, October 8, 2016

Допълнение към програмата за I-ви семестър

От следващата седмица ще започнат редовни занимания по следните избираеми курсове:


Понеделник: 

15.15 - 17 ч., 175 к. - Интелектуалците през античността - доц. д-р Н. Гочев


Сряда: 

16.15 - 18 ч., 189 к. - Проблеми на римската култура - доц. д-р В. Герджикова


Четвъртък: 

10.15 - 12 ч., 175 к - Платонизмът - доц. д-р Димка Гочева