Tuesday, October 21, 2008

Защита на дипломни работи есен 2008

На 23 октомври, четвъртък, от 10 ч. в каб. 175 на Ректората предстои защита на дипломни работи в Магистърската програма "Антична култура и литература".

Определена е изпитна комисия в състав: проф. дин Кирил Павликянов - председател, д-р Драгомира Вълчева и д-р Димитър Илиев.

Катедрата желае успех на кандидатите!


**

(добавка от 9 април 2012)

през юни 2008 дипломна работа защити Герасим Петрински.

Wednesday, October 8, 2008

Класиране 2008

На 7 октомври комисия от Катедрата по Класическа филология в състав - проф. дфн Мирена Славова, доц. д-р Мария Костова и доц. д-р Николай Гочев, проведе интервю-изпит с кандидатите за обучение в Магистърската програма “Антична култура и литература”.
Кандидатите са класирани според състезателния си бал така:

Иглика Милушева – 17,67 (3)
Здравко Димитров – 17,39 (5)
Калина Босева – 17,31 (3)
Мария Шахпазова – 16,89 (3)
Канелия Костадинова – 15,64 (5)
Цветомира Тодорова – 15,10 (3)

В скоби е отбелязан вариантът на програмата – 3 или 5-семестриален – в който е приет кандидатът.

Всички класирани кандидати могат да се запишат като студенти по държавна поръчка.

*

2) В срок до 16.10.2008 г. Учебен отдел издава обща заповед за записване на класираните кандидати.
(3) Класираните кандидати трябва да се запишат в съответната магистърска програма на 17, 18 и 20.10.2008 г. В случай че даден кандидат е класиран в две или повече магистърски програми, в рамките на срока трябва да се запише само в една от тях.
(4) Новоприети студенти, които не са се записали в определения срок, губят правата си.


(Правилник за прием, чл. 26)

***

Допълнение от 15 окт.:
Заповедта за записване на студентите е публикувана на:
http://portal.uni-sofia.bg/docs/adm_docs/zapovedi/RD20-1157.pdf