Wednesday, November 10, 2010

Приети студенти 2010

На 10 септември, петък, от 10 ч. в каб. 189 на Ректората ще се проведе интервю с кандидатите за Магистърската програма "Антична култура и литература" за учебната 2010/2011.

Комисия:

Председател: проф. дфн. Анастас Герджиков
Членове: доц. д-р Елия Маринова, доц. д-р Николай Гочев

*

С ректорска заповед РД20-1100/23.09.2010 г. в Магистърската програма бяха приети студентите:

Мина Петрова

Андрей Бобев

Евелина Пашкулева

Светлана ДичеваКатедрата Ви пожелава успешна и приятна работа!


**


(добавка от септември 2013)

през юни 2010 дипломна работа защити Росен Русев.

Sunday, March 14, 2010

Защита на дипломни работи - март 2010

На 26 март, петък, от 10 ч. в ауд. 176 предстои защита на дипломни работи в Магистърската програма "Антична култура и литература".

В Катедрата са депозирани дипломните работи на:

Иглика Милушева на тема Добродетелите в латинските и гръцки надписи от Тракия и Горна Мизия: pietas с научен ръководител проф. дфн Мирена Славоваи рецензент проф. дфн Анастас Герджиков

Калина Босева на тема De cultura hortorum’ на Валафрид Страбон – традиция и новаторство с научен ръководител доц. д-р Анна Николова и рецензент доц. д-р Елия Маринова

Радостина Янчева на тема Положението на жената в Рим с научен ръководител доц. д-р Мария Костова и рецензент доц. д-р Виолета Герджикова

Светлана Вълкова на тема Превод на думи със значение "съдба, участ" в трагедиите на Софокъл с научен ръководител доц. д-р Николай Гочев и рецензент проф. дфн Мирена Славова.

Катедреният съвет от 18 януари 2010 г. определи изпитна комисия в състав: проф. дфн Анастас Герджиков - председател, доц. д-р Елия Маринова и доц. д-р Николай Гочев.

Катедрата Ви желае успех!