Wednesday, April 4, 2012

Защита на дипломни работи - април 2012

На 3 април, вторник, от 16 ч. в ауд. 189 на Ректората се проведе защита на дипломни работи в Магистърската програма "Антична култура и литература".

Бяха защитени дипломните работи на:

Мина Петрова - "Ролята на lena в елегиите на Проперций и Овидий" с научен ръководител проф. дфн Анастас Герджиков и рецензент доц. д-р Елия Маринова

Мария Шахпазова - "Елинизмът в творчестното няа Кавафис" с научни ръководители проф. дфн Мирена Славова и д-р Георгия Кацелу, и рецензент ас. Нели Методиева.


Изпитната комисия беше състав: проф. д-р Мария Костова - председател, доц. д-р Елия Маринова и доц. д-р Николай Гочев.

Дипломните работи бяха защитени успешно.