Friday, May 31, 2013

Интервю с кандидати - май 2013

На 16 май (четвъртък), 17.00 ч., каб. 175 на Ректората се проведе интервю с кандидати за Магистърската програма "Антична култура и литература" за учебната 2013/2014.


Комисията в състав:
проф. дфн Анастас Герджиков, доц. д-р Елия Маринова, доц. д-р Николай Гочев
одобри кандидатите:

Георги Ангелов (Република Македония)
Димитър Драгнев (КФ, ІV курс)
Елина Боева (КФ, ІV курс)


Честито!