Wednesday, November 16, 2016

Избираеми предмети в МП за 2016/2017, 2-ри семестърАнтичната метафизика

Аристотел и античното философстване

Гръкоезичната християнска литература през античността

Епос и роман

Историография и софистика в Атина през класическата епоха

Класическо образование и идея за класическа древност в България

Култура и история на островите в източното Средиземноморие


*

(и 46 други в учебния план на програмата - https://drive.google.com/file/d/0B9de7FkFZsJhMTZlbFdtV2dNX3c/view?usp=sharing)      

Thursday, November 3, 2016

Студенти в МП (2002–2016)

От 2002 до 2016 г. в Магистърската програма са участвали 54 студенти.

От тях най-много (18) са от специалност Класическа филология на Софийския университет. 8 са от Богословския факултет, 7 - от специалност Философия, по 2 - от специалностите Българска Филология, Новогръцка филология и История на СУ. Другите студенти са завършили други специалности и университети.


1-3. 2016
Иван Войков (Класическа филология, СУ)
Катрин Якимова (Графичен дизайн, НБУ)
Милена Стефанова 
(Новогрецистика, НБУ)


4-5. 2015
Боряна Чомаковска
Силвия Георгиева
(Италианска филология, СУ)


6-7. 2014
Полина Йорданова (Класическа филология, СУ)
Бонка Ангелова (Богословие, СУ)


8-10. 2013
Елина Боева (Класическа филология, СУ)
Александра Димитрова (История, СУ)
Цветомира Колева (Класическа филология, СУ)


11-13. 2012
Валя Митева (Философия, СУ)
Любов Вълкова
(Класическа филология, Киев)
Руси Русев
(НАТФИЗ) 


14-17. 2011
Боил Мусев (Математика, СУ)
Васил Петков (
Богословие, СУ)
Георги Ковачев (
История, СУ)
Ева Пацовска
(Немска филология, СУ)


18-20. 2010
Мина Петрова (Класическа филология, СУ)
Андрей Бобев
(Българска филология, СУ)
Светлана Дичева (
Богословие, СУ)


21-22. 2009
Зорница Радева (Философия, СУ)
Радослав Спасов (Богословие, СУ)


23-26. 2008
Иглика Милушева (Класическа филология, СУ)
Калина Босева (Класическа филология, СУ)
Мария Шахпазова (Новогръцка филология, СУ)
Канелия Костадинова 


27-30. 2007
Дилян Цветков
(Богословие, СУ)
Димитър Френков
Люба Радулова (Класическа филология, СУ)
Росен Русев
(Богословие, СУ)


31-34. 2006
Вяра Калфина (Класическа филология, СУ)
Герасим Петрински
 (Класическа филология, СУ и История, Атина)
Ива Янкулова
 (Класическа филология, СУ)
Росен Миланов
 
(Богословие, СУ)


35-42. 2005
Биляна Дескова (Класическа филология, СУ)
Гергана Петкова
 (Българска филология, Пловдив)
Ивайло Атанасов
 
(Богословие, СУ)
Мария Николова
 (Философия, СУ)
Марта Ивайлова
 (Класическа филология, СУ)
Петя Иванова
 (Класическа филология, СУ)
Радостина Янчева
 (Класическа филология, СУ)
Тамара Кръстева-Петринска
(Класическа филология, СУ)


43-47. 2004
Георги Гочев
 (Класическа филология, СУ)
Димитър Мирчев
 (Българска филология, Пловдив)
Люба Никифорова
 (Българска филология, СУ)
Светлана Вълкова
 
Христо Христов
 
(Философия, СУ)


48-51. 2003
Венцислав Стойков 
Димитър Шишиев
 
Зоя Христова
 
(Философия, СУ)
Моника Портокалска-Леви
 (Философия, СУ)


52-54. 2002
Вероника Келбечева-Кифорова 
(Философия, СУ)
Марта Методиева
 (Класическа филология, СУ)
Янко Димитров
 (Новогръцка филология, СУ)

...

Добавка: 

За учебната 2018/2019 г. беше приет Даниел Иванов (История, СУ) и така участниците в програмата станаха 55. 

*

(някои сведения все още липсват)