Thursday, May 16, 2019

Резултат от интервюто за учебната 2018/2019

На интервюто на 14 септември м.г., комисията в състав: 

доц. д-р Николай Гочев
доц. д-р Елия Маринова, доц. д-р Невена Панова

одобри кандидата за обучение в програмата

Даниел Иванов (бакалавър по история, СУ)


който бе приет за редовен студент в 5-семестриалния вариант на програмата.