Tuesday, October 1, 2013

Първи семестър 2013-2014

Уважаеми колеги,

Това е програмата на учебните занимания за зимния семестър, курс І:

Понеделник
10 ч. 189 к. - Големите книги на античния свят (гръцка част) - доц. д-р Н. Панова

Сряда
10 ч. 189 к. - Големите книги на античния свят (гръцка част) - доц. д-р Н. Панова

Четвъртък
18 ч. 175 к. - Старогръцката литература в Римската епоха - доц. д-р Н. Гочев

Петък
8 ч. 175 к. - Латинската литература в прехода от античността към средновековието - доц. д-р А. Николова
10 ч. 188 к. - Антична митология и религия - доц. д-р Елия Маринова
18 ч. 186 к. - Интелектуалците през античността (избираем) - доц. д-р Н. Гочев

Желаем Ви щастлива есен!