Friday, October 14, 2011

Защита на дипломна работа

На 14 октомври, петък, от 16 ч. в ауд. 176 се състоя защитата на дипломната работа на

Зорница Радева

на тема:
Проблемът за душата в земното тяло при Марсилио Фичино: "Платонова теология", ХVІІ, 4-7. Превод и коментар
с научни ръководители доц. д-р Елия Маринова и проф. дфн Цочо Бояджиев. Рецензент беше доц. д-р Анна Николова.

Изпитната комисия в състав проф. дфн Анастас Герджиков, доц. д-р Елия Маринова и доц. д-р Николай Гочев присъди на кандидатката оценка "Отличен (6)".

Преподавателският състав на програмата желае на магистър Радева здраве и бъдещи научни успехи.

Saturday, October 1, 2011

Първи семестър 2011-2012

Уважаеми колеги,

Това е програмата на учебните занимания за зимния семестър:

Понеделник
14 ч. 175 к. - Интелектуалците през античността (избираем) - доц. д-р Н. Гочев

Сряда
14 ч. 189 к. - Големите книги на античния свят (д-р Н. Панова)

Четвъртък
14 ч. 175 к. - Големите книги на античния свят (д-р Н. Панова)

Петък
8 ч. 175 к. - Латинската литература в прехода от античността към средновековието (доц. д-р А. Николова)
10 ч. 188 к. - Антична митология и религия (доц. д-р Елия Маринова)
14 ч. 175 к. - Старогръцката литература в Римската епоха (доц. д-р Н. Гочев)

Успешна работа!