Wednesday, November 4, 2009

Първи семестър 2009

Уважаеми колеги,

Ето програмата на учебните занимания за първи семестър:

Понеделник
14 ч. 188 к. - Антична митология и религия (доц. д-р Елия Маринова)

Сряда
8 ч. 175 к. - Антична митология и религия (доц. д-р Елия Маринова)
10 ч. 189 к. - Големите книги на античния свят (д-р Невена Панова)

Петък
12 ч. 175 к. - Латинската литература в прехода от античността към средновековието (доц. д-р Анна Николова)
14 ч. 188 к. - Големите книги на античния свят (д-р Невена Панова)
16 ч. 175 к. - Старогръцката литература в Римската епоха (доц. Николай Гочев)

Успех!