Tuesday, September 29, 2015

Първи семестър 2015-2016

Уважаеми колеги,

Това е програмата за зимния семестър, курс І (задължителни предмети):

Вторник
8 ч. 188 к. - Големите книги на античния свят (гръцка част) - доц. д-р Н. Панова
10 ч. 175 к. - Антична митология и религия - гл. ас. д-р Вяра Калфина
14 ч. 175 к. - Старогръцката литература в Римската епоха - доц. д-р Н. Гочев


Четвъртък
10 ч. 175 к. - Големите книги на античния свят (гръцка част) - доц. д-р Н. Панова


Петък
8 ч. 188 к. - Латинската литература в прехода от античността към средновековието - доц. д-р А. Николова

*

Избираемите предмети ще се определят през първата седмица.

Желаем ви приятни занимания!

Wednesday, September 16, 2015

Резултат от интервютата за учебната 2015/2016

След разговорите на 14 май и 14 септември, комисията одобри следните кандидати за обучение в програмата (по азбучен ред, в скоби е даден състезателният бал:


Боряна Чомаковска (9,20)

Недялка Тошева (11,28)

Силвия Георгиева (11,00)Честито и успех!

Wednesday, September 9, 2015

Втори приемен изпит за учебната 2015/2016

В понеделник, 14 септември, от 16.00 ч. в каб. 175 на Ректората ще се проведе интервю с кандидати за Магистърската програма "Антична култура и литература".

Комисията е в състав:

проф. дфн Анастас Герджиков, доц. д-р Елия Маринова, доц. д-р Николай Гочев

Желаем успех на кандидатите!

Sunday, May 17, 2015

Първи приемен изпит за учебната 2015/2016

На 14 май (четвъртък) от 16.30 ч. в каб. 175 на Ректората се проведе интервю с кандидати за Магистърската програма "Антична култура и литература".


Комисията в състав:

проф. дфн Анастас Герджиков, доц. д-р Елия Маринова, доц. д-р Николай Гочев

одобри следните кандидати:

Боряна Чомаковска (специалност "Български и немски език", ВТУ)
Силвия Георгиева (специалност "Италианска филология", СУ)


Честито на приетите!

Tuesday, March 24, 2015

Събеседване с кандидати за учебната 2015/2016

На 14 май (четвъртък), от 16.30 ч. в каб. 175, V етаж на Ректората, ще се проведе интервю с кандидати за Магистърската програма "Антична култура и литература" за учебната 2015/2016.

Комисия:

Председател: проф. дфн Анастас Герджиков,
Членове: доц. д-р Елия Маринова, доц. д-р Николай Гочев

Документите за кандидатстване се приемат от 7-ми до 11 май в Деканата на ФКНФ.

Комисията и академичният състав на специалността желаят успех на кандидатите!

Thursday, March 5, 2015

Програма за II и IV семестър

Понеделник
10 ч.,  188 к. - Старогръцката литература през епохата на архаиката
доц. д-р Невена Панова

18.30 ч.,175 к. - Неоплатонизъм и християнство (биографии и жития, четене на текстове)
доц. д-р Николай Гочев


Вторник
8 ч. II бл., 120 ауд. - Латински език
ас. Цветан Василев

12 ч., 134 ауд. - Старогръцки език
гл. ас. Доротея Табакова

16.30 ч., 176 ауд. - Култура и история на островите в източното Средиземноморие
доц. д-р Николай Гочев, доц. д-р Димка Гочева


Сряда
10 ч. , 187 к. - Академично писане 
доц. д-р Виолета Герджикова и доц. д-р Невена Панова


Четвъртък
8 ч., 175 к.  - Големите книги на античния свят (гръцка част) – II част
доц. д-р Невена Панова

12 ч., 134 ауд. - Старогръцки език  (лекция)
проф. дфн Петя Янева

18.30 ч.,175 к. - Старогръцката литература в Римската епохаII част
доц. д-р Николай Гочев


Петък
8 ч.,, 188 к. - Латинската литература в прехода от античността към средновековиетоII част
доц. д-р Анна Николова

10 ч., 187 к., 
12 ч.,  ауд 38 - История на стария свят
проф. д-р Петър Делев

18.30 ч.,187 ауд. - Гръкоезичната християнска литература през античността
доц. д-р Николай Гочев