Monday, August 20, 2018

Приемен изпит за учебната 2018/2019

На 13 септември (четвъртък), от 17.00 ч. в каб. 175, V етаж на Ректората, ще се проведе интервю с кандидати за Магистърската програма "Антична култура и литература" за учебната 2018/2019.

Комисия:

Председател: доц. д-р Николай Гочев
Членове: доц. д-р Елия Маринова, доц. д-р Невена Панова


Комисията и академичният състав на специалността желаят успех на кандидатите!