Sunday, February 19, 2012

учебна 2011-2012: втори семестър

Уважаеми колеги,

Това е програмата за летния семестър:


Понеделник

12-14 ч. 175 к. - Старогръцки език (д-р Невена Панова)
14-18 ч. 189 к. - Латински език (маг. Вяра Калфина)


Вторник

12-14 ч. І ФК - Латинската литература в прехода от античността към средновековието (доц. д-р Анна Николова)
14-16 ч. 189 к. - Големите книги на античния свят (д-р Невена Панова)


Сряда

12-14 ч. 188 к. - Старогръцки език (д-р Невена Панова)
14-16 ч. 189 к. - Старогръцката литература в римската епоха (д-р Димитър Илиев)


Петък

12-14 ч. 188 к. - Латински език (маг. Вяра Калфина)
14-16 ч. 175 к. - Старогръцки език (д-р Невена Панова)
16-18 ч. 189 к. - Големите книги на античния свят (д-р Невена Панова)
18-20 ч. 165 ауд. - Класическо образование и идея за класическа древност в България (избираем) (доц. д-р Николай Гочев)


Приятни и плодотворни занимания!