Wednesday, May 25, 2011

10 години Магистърска програма

Уважаеми колеги,

От името на катедра „Класическа филология” имам удоволствието да Ви поканя на следните мероприятия по случай честването на две важни годишнини.
Първата е 90-годишнината на специалността „Класическа филология” в Софийския университет, а втората - 10 години от стартирането на Магистърската програма, която през 2002 г. прие първите си студенти и беше наречена „Антична култура и литература”.
Ние решихме да отбележим тази годишнина със среща на бившите и настоящи студенти от Магистърската програма. Много е хубаво, че от стартирането на програмата през далечната вече 2002 година до сега винаги е имало пореден нов випуск. Това е позитивен знак за такива занимания като класическите изследвания в този все по-практично ориентиран съвременен свят.
Двете годишнини ще бъдат комбинирани като време и място с още едно събитие, което благодарение на усилията на доц. Димка Гичева-Гочева ще се проведе между 21 и 24 юни. Това е семинарът върху Платоновия диалог Еpinomis. Пълна информация за събитието, програмата и участниците в него можете да получите от блога http://theepinomisofplato.blogspot.com/, който доц. Гочева направи, за да бъдат осведомявани всички, които проявяват интерес и биха дошли.

Целите на предложението за обща среща между бивши и настоящи колеги, придобили една част от образованието си в катедра Класическа филология са:
1. Да съберем информация за учебния и професионален път на бившите студенти (alumni).
2. Да ги осведомим за историята и днешното положение в програмата и в специалността като цяло.
3. Да се окаже съдействие на онези, които не са се дипломирали, но имат намерение да го направят.
Молим Ви да ни предоставите, ако желаете, информация за вас и заниманията Ви, особено доколкото са свързани с класическите изследвания. Най-лесният начин да стане това е да попълните анкетата, която Ви изпращам като прикачен файл. Можете да я върнете на този адрес: leda1994@gmail.com
Също така най-сърдечно Ви молим да препратите писмото и анкетата до други наши колеги от програмата, с които сте в контакт.


***

АНКЕТА 10 години магистърска програма в катедра „Класическа филология”

Име и Фамилия
Образование
Випуск

1. Година на постъпване в програмата
2. Ако сте се дипломирали, година и месец на дипломиране; Тема на дипломната работа (научен ръководител и рецензент)
3. Ако не сте се дипломирали, имате ли намерение и колко изпита (кредита) Ви остават приблизително до завършването
4. Какво учите/работите в момента
5. Работили ли сте нещо, което има връзка с образованието, получено в Катедра Класическа филология
6. Имате ли въпроси и молби за съдействие към екипа и ръководството на програмата (към доц. Николай Гочев - директор на програмата и останалите преподаватели в нея)
а. относно възможностите за завършване
б. относно по-нататъшно образование или работа
7. Моля посочете данни за контакти и къде най-лесно можем да намерим информация за Вас. Изпратете, ако е възможно, CV или посочете линк в мрежата, лични сайтове, facebook, действащ мейл и телефон.

Благодаря Ви предварително за съдействието и вниманието!
Поздрави и надявам се до скорошна среща през юни:
Вероника Келбечева, випуск 2002 г.