Tuesday, September 29, 2015

Първи семестър 2015-2016

Уважаеми колеги,

Това е програмата за зимния семестър, курс І (задължителни предмети):

Вторник
8 ч. 188 к. - Големите книги на античния свят (гръцка част) - доц. д-р Н. Панова
10 ч. 175 к. - Антична митология и религия - гл. ас. д-р Вяра Калфина
14 ч. 175 к. - Старогръцката литература в Римската епоха - доц. д-р Н. Гочев


Четвъртък
10 ч. 175 к. - Големите книги на античния свят (гръцка част) - доц. д-р Н. Панова


Петък
8 ч. 188 к. - Латинската литература в прехода от античността към средновековието - доц. д-р А. Николова

*

Избираемите предмети ще се определят през първата седмица.

Желаем ви приятни занимания!

Wednesday, September 16, 2015

Резултат от интервютата за учебната 2015/2016

След разговорите на 14 май и 14 септември, комисията одобри следните кандидати за обучение в програмата (по азбучен ред, в скоби е даден състезателният бал:


Боряна Чомаковска (9,20)

Недялка Тошева (11,28)

Силвия Георгиева (11,00)Честито и успех!

Wednesday, September 9, 2015

Втори приемен изпит за учебната 2015/2016

В понеделник, 14 септември, от 16.00 ч. в каб. 175 на Ректората ще се проведе интервю с кандидати за Магистърската програма "Антична култура и литература".

Комисията е в състав:

проф. дфн Анастас Герджиков, доц. д-р Елия Маринова, доц. д-р Николай Гочев

Желаем успех на кандидатите!