Wednesday, November 10, 2010

Приети студенти 2010

На 10 септември, петък, от 10 ч. в каб. 189 на Ректората ще се проведе интервю с кандидатите за Магистърската програма "Антична култура и литература" за учебната 2010/2011.

Комисия:

Председател: проф. дфн. Анастас Герджиков
Членове: доц. д-р Елия Маринова, доц. д-р Николай Гочев

*

С ректорска заповед РД20-1100/23.09.2010 г. в Магистърската програма бяха приети студентите:

Мина Петрова

Андрей Бобев

Евелина Пашкулева

Светлана ДичеваКатедрата Ви пожелава успешна и приятна работа!


**


(добавка от септември 2013)

през юни 2010 дипломна работа защити Росен Русев.