Sunday, May 17, 2015

Първи приемен изпит за учебната 2015/2016

На 14 май (четвъртък) от 16.30 ч. в каб. 175 на Ректората се проведе интервю с кандидати за Магистърската програма "Антична култура и литература".


Комисията в състав:

проф. дфн Анастас Герджиков, доц. д-р Елия Маринова, доц. д-р Николай Гочев

одобри следните кандидати:

Боряна Чомаковска (специалност "Български и немски език", ВТУ)
Силвия Георгиева (специалност "Италианска филология", СУ)


Честито на приетите!