Tuesday, March 24, 2015

Събеседване с кандидати за учебната 2015/2016

На 14 май (четвъртък), от 16.30 ч. в каб. 175, V етаж на Ректората, ще се проведе интервю с кандидати за Магистърската програма "Антична култура и литература" за учебната 2015/2016.

Комисия:

Председател: проф. дфн Анастас Герджиков,
Членове: доц. д-р Елия Маринова, доц. д-р Николай Гочев

Документите за кандидатстване се приемат от 7-ми до 11 май в Деканата на ФКНФ.

Комисията и академичният състав на специалността желаят успех на кандидатите!

Thursday, March 5, 2015

Програма за II и IV семестър

Понеделник
10 ч.,  188 к. - Старогръцката литература през епохата на архаиката
доц. д-р Невена Панова

18.30 ч.,175 к. - Неоплатонизъм и християнство (биографии и жития, четене на текстове)
доц. д-р Николай Гочев


Вторник
8 ч. II бл., 120 ауд. - Латински език
ас. Цветан Василев

12 ч., 134 ауд. - Старогръцки език
гл. ас. Доротея Табакова

16.30 ч., 176 ауд. - Култура и история на островите в източното Средиземноморие
доц. д-р Николай Гочев, доц. д-р Димка Гочева


Сряда
10 ч. , 187 к. - Академично писане 
доц. д-р Виолета Герджикова и доц. д-р Невена Панова


Четвъртък
8 ч., 175 к.  - Големите книги на античния свят (гръцка част) – II част
доц. д-р Невена Панова

12 ч., 134 ауд. - Старогръцки език  (лекция)
проф. дфн Петя Янева

18.30 ч.,175 к. - Старогръцката литература в Римската епохаII част
доц. д-р Николай Гочев


Петък
8 ч.,, 188 к. - Латинската литература в прехода от античността към средновековиетоII част
доц. д-р Анна Николова

10 ч., 187 к., 
12 ч.,  ауд 38 - История на стария свят
проф. д-р Петър Делев

18.30 ч.,187 ауд. - Гръкоезичната християнска литература през античността
доц. д-р Николай Гочев