Wednesday, September 28, 2016

Първи семестър 2016-2017

Уважаеми колеги,

Това е програмата на учебните занимания за зимния семестър, курс І (задължителни дисциплини):


Сряда: 

14.15 - 18 ч., 189  (?) к. - Големите книги на античния свят I (гръцка част) - доц. д-р Н. Панова
18.15 - 20 ч., 175 к. - Старогръцката литература в Римската епоха I (поезия) - доц. д-р Н. Гочев


Петък: 

8.15 - 10 ч., 188 к. - Латинската литература в прехода от античността към средновековието - доц. д-р А. Николова
10.15 - 14 ч., 187 к. - Антична митология и религия - д-р Вяра Калфина
14.15 - 16 ч., 187 к. - Големите книги на античния свят I (гръцка част) - доц. д-р Н. Панова


През първата седмица ще решим какви групи и редовни занимания ще има по избираемите дисциплини.


Желаем ви приятен семестър!


No comments: