Saturday, September 10, 2016

Събеседване с кандидати за учебната 2016/2017

В сряда, 14 септември, от 14.00 ч. в каб. 175 на Ректората ще се проведе интервю с кандидати за Магистърската програма "Антична култура и литература".

Комисията е в състав:

доц. д-р Николай Гочев, проф. дфн Анастас Герджиков, доц. д-р Елия Маринова.


Желаем успех на всички кандидати!

No comments: