Saturday, October 8, 2016

Допълнение към програмата за I-ви семестър

От следващата седмица ще започнат редовни занимания по следните избираеми курсове:


Понеделник: 

15.15 - 17 ч., 175 к. - Интелектуалците през античността - доц. д-р Н. Гочев


Сряда: 

16.15 - 18 ч., 189 к. - Проблеми на римската култура - доц. д-р В. Герджикова


Четвъртък: 

10.15 - 12 ч., 175 к - Платонизмът - доц. д-р Димка Гочева


No comments: