Thursday, September 15, 2016

Видеозаписи на курсове от МП "Антична култура и литература"

Някои от курсовете в Магистърската програма са записани и могат да се видят
(https://www.youtube.com/channel/UC5LiGCpOCoJyhHt3Pb5F9Dg) 

Това е част от лекция в курса "История и култура на островите в източното Средиземноморие" от летния семестър на учебната 2014/2015: 

No comments: