Saturday, September 19, 2020

Резултат от интервюто за учебната 2020/2021

На 18 септември (петък), от 16 ч. в ауд. 187 на Ректората се проведе интервю за прием в Магистърската програма "Антична култура и литература"  (5 семестъра).

Комисията в състав: 

доц. д-р Николай Гочев
доц. д-р Невена Панова, доц. д-р Йоана Сиракова

разговаря с кандидатката

Александра Налбантова (бакалавър по социални дейности, СУ)

и я прие за редовен студент в програмата с оценка Отличен (6).


Желаем ѝ успех!

Sunday, February 23, 2020

Действащи избираеми курсове (2019/2020, летен семестър)

1. „Гръцка цивилизация“

Четвърто занимание: 24 март, вторник (дистанционно)
Текст: Ф. Шаму. „Гръцката цивилизация“, „БХ“, 1979. стр. 285-300 (Изкуство по мярката на човека); Н. Кун. "Старогръцки легенди и митове", "НИ", 1967. стр. 17-81 (Богове)
...
Трето занимание: 17 март, вторник (дистанционно, поради извънредното положение)
Текст: Ф. Шаму. „Гръцката цивилизация“, „БХ“, 1979. стр. 227-284 (Гражданинът в държавата/град-Мислители и поети)
...
Второ занимание: 10 март, вторник. 18.15 ч., каб. 175 на Ректората.
Текст: Ф. Шаму. „Гръцката цивилизация“, „БХ“, 1979. стр. 126-226 (Полемос-Обреди и богове)
...
Първо занимание: 25 февруари, вторник. 18.15 ч., каб. 175 на Ректората.
Текст: Ф. Шаму. „Гръцката цивилизация“, „БХ“, 1979. Превод Сл. Михайлова. стр. 21-126 (Увод-Микенска цивилизация-Омирова епоха-Архаична епоха-Класическа епоха)


2. „Платонизмът“

Пето занимание: 27 март, петък (дистанционно)
Текст: „Евтифрон“. Превод: Г. Михаилов. „НИ“, 1979
...
Четвърто занимание: 20 март, петък (дистанционно, поради извънредното положение)
Текст: „Критон“. Превод: Г. Михаилов. „НИ“, 1979
...
Трето занимание: 13 март, петък. 18.15 ч., каб. 175 на Ректората
Текст: „Ион“. Превод: Б. Богданов. „НИ“, 1979
...
Второ занимание: 6 март, петък. 18.15 ч., каб. 175 на Ректората
Текст: „Големият Хипий“. Превод: Б. Богданов. „НИ“, 1979
...
Първо занимание: 28 февруари, петък. 18.15 ч., каб. 175 на Ректората
Текст: „Апология на Сократ“. Преводи: Г. Кацаров, 1925; Г. Михаилов. „НИ“, 1979

Friday, January 31, 2020

Защитена дисертация - 31 януари 2020На 31 януари, петък, от 13.00 ч. в зала 1 на СУ (Ректората) се състоя защитата на дисертацията на

Ева Пацовска-Иванова

на тема:
Мотивът на Одисей и неговите трансформации: мит и наратив в немската следвоенна литература“. 

за придобиване на образователна и научната степен „доктор”

Научен ръководител: доц. д-р Светлана Арнаудова

Научното жури беше в състав: 

Председател: проф. дфн Майа Разбойникова-ФратеваЕва Пацовска е приета в програмата през учебната 2011/2012 и е магистър от 23 октомври 2014 г., с дипломна работа на тема "Amor и Minne в цикъла стихотворения `Еней и Дидона` в Carmina Burana" (с научен ръководител доц. д-р Елия Маринова). 

С нея 13 от 30-те магистри на програма "Антична култура и литература" вече са доктори (от записани общо 55 студенти за периода 2002-2018 г.). 

Те са следните (в обратен хронологичен ред): 

Иглика Милушева (2008/2009, магистър от 2010) - "Augustins Schrift `De beata vita` - Einführung und Kommentar" (защитена на 12 април 2018, в катедра Altertumswissenschaften на Paris-Lodron-Universität, Salzburg)

Венцислав Стойков (2003/2004, магистър от 2008) - „Преводната рецепция на Библията на новобългарски език през 19 век“ (защитена на 3 октомври 2017, СУ-ФКНФ)

Росен Русев (2007/2008, магистър от 2010) – „Движение и енергия в дебата за вечността на света между Йоан Филопон и Прокъл“ (защитена на 16 октомври 2015, СУ-БФ)

Вероника Келбечева (2002/2003, магистър от 2009) - “Римският сакрален календар и религиозните реформи на Август” (защитена на 10 април 2014, СУ-ФФ)

Люба Радулова (2007/2008, магистър от 2009) - „Епиграфски паметници с правно съдържание от Долна Мизия“ с научен ръководител проф. д-р Мария Костова (защитена на 13 януари 2014, СУ-ФКНФ и Sapienza-Roma)

Христо Христов (2004/2005) – „Ръководното понятие за публичен разум във философията на Джон Ролс“ (защитена на 24 юни 2013, СУ-ФФ)

Марта Ивайлова (2005/2006, магистър от 2008) - „Женски божества в големите прорицалища Делфи и Додона. Гея, Диона и Темида” с научен ръководител доц. д-р Виолета Герджикова (защитена на 10 април 2013, СУ-ФКНФ)

Вяра Калфина (2006/2007, магистър от 2008) - "Ритуални аспекти на митологичните мотиви за насилствена смърт в древногръцки културен контекст" (защитена на 10 септември 2012)

Герасим Петрински (2006/2007, магистър от 2008) - "Oбразът на демона във византийската агиографска литература oт времето на император Юстиниан І до епохата на Симеон Метафраст" с научен ръководител проф. дин Кирил Павликянов (защитена на 2 юли 2012, СУ-ФКНФ)

Георги Гочев (2004/2005, магистър от 2006) - „Щастие и промяна. Разбирането за благополучие в старогръцката литература до епохата на елинизма“ (защитена през 2010, НБУ)

Моника Портокалска (2003/2004) – „Критерият за истина в елинистическата философия“ (защитена през юни 2007, СУ-ФФ)

Янко Димитров (2002/2003) - „Образът на магьосника и астролога във византийската историографска и юридическа литература“ с научен ръководител проф. дин Кирил Павликянов (защитена през юни 2007, СНС по литературознание)