Sunday, November 1, 2020

33 магистри!

 На 26 октомври, понеделник, от 16.00 ч. в ауд. 176 се състоя защитата на дипломните работи на


Иван Войков

на тема:
"Форми и употреби на олтарите с надписи от Филипопол"
с научен ръководител проф. дфн Мирена Славова и рецензент ас. Николай Шаранков.

Катрин Якимова-Желева

на тема:
"Предаване на комичното в първия български превод на "Гърне" на Плавт"
с научен ръководител доц. д-р Йоана Сиракова и рецензент гл. ас. д-р Доротея Табакова

Милена Ангелова

на тема:
"Аспекти на аскетизма в книгата на св. Иоан Дамаскин "Варлаам и Йоасаф""
с научен ръководител проф. дфн Петя Янева и рецензент проф. дин Кирил Павликянов

Изпитната комисия в състав доц. д-р Николай Гочев, доц. д-р Елия Маринова и доц. д-р Драгомира Вълчева постави следните оценки: 

Иван Войков - "Отличен (6)"
Катрин Якимова - "Отличен (6)"
Милена Ангелова - "Мн. добър (5)"

Честито!


***


С това защитените дипломни работи в програмата станаха 33 (при записани 56 студенти за периода 2002-2020 г.). 
Досегашните 30 са следните (в обратен хронологичен ред): 

Полина Йорданова - "Афтоний в дигиталната ера" с научен ръководител доц. д-р Николай Гочев и рецензент д-р Димитър Илиев (защитена на 24 октомври 2018).

Боряна Чомаковска - "Лекарят и лекарското изкуство в диалозите на Платон" с научен ръководител доц. д-р Невена Панова и рецензент д-р Димитър Илиев (защитена на 31 октомври 2017).

Александра Димитрова - "История на понятието „misericordia“ в литературата за идеалния владетел (I в. пр. Хр. – V в. сл. Хр.)" с научен ръководител проф. дфн Анастас Герджиков и рецензент доц. д-р Елия Маринова (защитена на 25 октомври 2016)

Елина Боева - "Multimoda sapientia - синтез на развлекателното и дидактичното в Disciplina clericalis от Петрус Алфонси", с научен ръководител доц. д-р Елия Маринова и рецензент доц. Анна Николова (защитена на 29 октомври 2015)

Цветомира Колева - "Разумното същество и образованият човек в романа на Лудвиг Холберг `Подземното пътешествие на Нилс Клим`", с научен ръководител доц. д-р Елия Маринова и рецензент д-р Димитър Илиев (защитена на 29 октомври 2015)

Димитър Мирчев - „Иосиф Флавий. `Автобиография`. Превод и коментар“ с научен ръководител доц. д-р Николай Гочев и рецензент проф. дфн Мирена Славова (защитена на 4-ти април 2014)

Ева Пацовска - "Amor и Minne в цикъла стихотворения `Еней и Дидона` в Carmina Burana" с научен ръководител доц. д-р Елия Маринова и рецензент доц. д-р Виолета Герджикова (защитена на 23-ти октомври 2014)

Радослав Спасов (защити дипломната си работа на 24 април 2013)

Стефан Стефанов – „Превод и коментар на `Елегии` от Теогнид (ст. 1-502)“с научен ръководител д-р Димитър Илиев и рецензент ас. Доротея Табакова (защитена на 24 април 2013)

Мина Петрова - "Ролята на lena в елегиите на Проперций и Овидий" с научен ръководител проф. дфн Анастас Герджиков и рецензент доц. д-р Елия Маринова (защитена на 3 април 2012)

Мария Шахпазова - "Елинизмът в творчеството на Кавафис" с научни ръководители проф. дфн Мирена Славова и д-р Георгия Кацелу, и рецензент ас. Нели Методиева (защитена на 3 април 2012)

Зорница Радева – „Проблемът за душата в земното тяло при Марсилио Фичино: "Платонова теология", ХVІІ, 4-7. Превод и коментар“ с научни ръководители доц. д-р Елия Маринова и проф. дфн Цочо Бояджиев, и рецензент доц. д-р Анна Николова (защитена на 14 октомври 2011) 

Росен Русев – с научен ръководител доц. д-р Иван Христов (защити дипломната си работа през юни 2010)

Иглика Милушева – „Добродетелите в латинските и гръцки надписи от Тракия и Горна Мизия: pietas“ с научен ръководител проф. дфн Мирена Славова и рецензент проф. дфн Анастас Герджиков (защитена на 26 март 2010)

Калина Босева - „De cultura hortorum’ на Валафрид Страбон – традиция и новаторство“ с научен ръководител доц. д-р Анна Николова и рецензент доц. д-р Елия Маринова (защитена на 26 март 2010)

Радостина Янчева - „Положението на жената в Рим“ с научен ръководител проф. д-р Мария Костова и рецензент доц. д-р Виолета Герджикова (защитена на 26 март 2010)

Светлана Вълкова - „Превод на думи със значение "съдба, участ" в трагедиите на Софокъл“ с научен ръководител доц. д-р Николай Гочев и рецензент проф. дфн Мирена Славова (защитена на 26 март 2010)

Вероника Келбечева - "Щастие и политическа система при Аристотел" с научен ръководител доц. д-р Николай Гочев (защитена на 10 април 2009)

Люба Радулова - "Надписи, свързани със зрелища в Долна Мизия и Тракия" с научен ръководител проф. д-р Мария Костова (защитена на 10 април 2009)

Герасим Петрински - „Конкурсите аз красота във византийския императорски двор (788-830 сл. Хр.)“ с научен ръководител проф. дин Кирил Павликянов(защитена през юни 2008)

Вяра Калфина - "Кирка в гръцката и римската епическа поезия" с научен ръководител доц. д-р Елия Маринова и рецензент доц. д-р Виолета Герджикова (защитена на 4 април 2008)

Росен Миланов - "Християнската аскеза в произведенията на св. Евхерий Лугдунски" с научен ръководител доц. д-р Анна Николова и рецензент проф. дфн Анастас Герджиков (защитена на 4 април 2008)

Христо Христов - "Истинска история. Лукиан като критик и художник" с научен ръководител доц. д-р Николай Гочев и рецензент д-р Димитър Илиев (защитена на 4 април 2008)

Венцислав Стойков - „Евангелието от Иоан. Методология на превода“ с научен ръководител доц. д-р Николай Гочев (защитена през 2008)

Гергана Петкова – „Елементи на повествованието в античния роман. Наблюдения върху тяхната употреба в любовно–приключенския роман и някои произведения на Еврипид, Менандър и римските комедиографи“ с научен ръководител доц. д-р Николай Гочев и рецензент д-р Невена Панова (защитена на 21 септември 2007 г. )

Биляна Дескова - „Съчинението на Сенека `De ira` и резюмето на Мартин от Брага“ с научен ръководител проф. дфн Анастас Герджиков и рецензент доц. д-р Недялка Георгиева (защитена през 2007)

Марта Ивайлова - „Физиолог. Раннохристиянската книга за животни. Промени при превода на латински език и при по-късната гръцка редакция“ с научен ръководител проф дфн Петя Янева (защитена през март 2007). 

Георги Гочев - „Законът и `Законите` на Платон. Мисловни структури и категории на гръцкия закон“ с научен ръководител доц. д-р Николай Гочев (защитена през септември 2006)

Тамара Кръстева - „Акушерство и патология на бременността в гинекологичните трактати на CorpusHippocraticum“ с научен ръководител доц. д-р В. Герджикова (защитена през юни 2006)

Марта Методиева (защити дипломната си работа през октомври 2005)

*

(някои сведения все още липсват, ако можете да добавите нещо от пропуснато, ще бъдем благодарни)

Saturday, September 19, 2020

Резултат от интервюто за учебната 2020/2021

На 18 септември (петък), от 16 ч. в ауд. 187 на Ректората се проведе интервю за прием в Магистърската програма "Антична култура и литература"  (5 семестъра).

Комисията в състав: 

доц. д-р Николай Гочев
доц. д-р Невена Панова, доц. д-р Йоана Сиракова

разговаря с кандидатката

Александра Налбантова (бакалавър по социални дейности, СУ)

и я прие за редовен студент в програмата с оценка Отличен (6).


Желаем ѝ успех!

Sunday, February 23, 2020

Действащи избираеми курсове (2019/2020, летен семестър)

1. „Гръцка цивилизация“

Четвърто занимание: 24 март, вторник (дистанционно)
Текст: Ф. Шаму. „Гръцката цивилизация“, „БХ“, 1979. стр. 285-300 (Изкуство по мярката на човека); Н. Кун. "Старогръцки легенди и митове", "НИ", 1967. стр. 17-81 (Богове)
...
Трето занимание: 17 март, вторник (дистанционно, поради извънредното положение)
Текст: Ф. Шаму. „Гръцката цивилизация“, „БХ“, 1979. стр. 227-284 (Гражданинът в държавата/град-Мислители и поети)
...
Второ занимание: 10 март, вторник. 18.15 ч., каб. 175 на Ректората.
Текст: Ф. Шаму. „Гръцката цивилизация“, „БХ“, 1979. стр. 126-226 (Полемос-Обреди и богове)
...
Първо занимание: 25 февруари, вторник. 18.15 ч., каб. 175 на Ректората.
Текст: Ф. Шаму. „Гръцката цивилизация“, „БХ“, 1979. Превод Сл. Михайлова. стр. 21-126 (Увод-Микенска цивилизация-Омирова епоха-Архаична епоха-Класическа епоха)


2. „Платонизмът“

Пето занимание: 27 март, петък (дистанционно)
Текст: „Евтифрон“. Превод: Г. Михаилов. „НИ“, 1979
...
Четвърто занимание: 20 март, петък (дистанционно, поради извънредното положение)
Текст: „Критон“. Превод: Г. Михаилов. „НИ“, 1979
...
Трето занимание: 13 март, петък. 18.15 ч., каб. 175 на Ректората
Текст: „Ион“. Превод: Б. Богданов. „НИ“, 1979
...
Второ занимание: 6 март, петък. 18.15 ч., каб. 175 на Ректората
Текст: „Големият Хипий“. Превод: Б. Богданов. „НИ“, 1979
...
Първо занимание: 28 февруари, петък. 18.15 ч., каб. 175 на Ректората
Текст: „Апология на Сократ“. Преводи: Г. Кацаров, 1925; Г. Михаилов. „НИ“, 1979

Friday, January 31, 2020

Защитена дисертация - 31 януари 2020На 31 януари, петък, от 13.00 ч. в зала 1 на СУ (Ректората) се състоя защитата на дисертацията на

Ева Пацовска-Иванова

на тема:
Мотивът на Одисей и неговите трансформации: мит и наратив в немската следвоенна литература“. 

за придобиване на образователна и научната степен „доктор”

Научен ръководител: доц. д-р Светлана Арнаудова

Научното жури беше в състав: 

Председател: проф. дфн Майа Разбойникова-ФратеваЕва Пацовска е приета в програмата през учебната 2011/2012 и е магистър от 23 октомври 2014 г., с дипломна работа на тема "Amor и Minne в цикъла стихотворения `Еней и Дидона` в Carmina Burana" (с научен ръководител доц. д-р Елия Маринова). 

С нея 13 от 30-те магистри на програма "Антична култура и литература" вече са доктори (от записани общо 55 студенти за периода 2002-2018 г.). 

Те са следните (в обратен хронологичен ред): 

Иглика Милушева (2008/2009, магистър от 2010) - "Augustins Schrift `De beata vita` - Einführung und Kommentar" (защитена на 12 април 2018, в катедра Altertumswissenschaften на Paris-Lodron-Universität, Salzburg)

Венцислав Стойков (2003/2004, магистър от 2008) - „Преводната рецепция на Библията на новобългарски език през 19 век“ (защитена на 3 октомври 2017, СУ-ФКНФ)

Росен Русев (2007/2008, магистър от 2010) – „Движение и енергия в дебата за вечността на света между Йоан Филопон и Прокъл“ (защитена на 16 октомври 2015, СУ-БФ)

Вероника Келбечева (2002/2003, магистър от 2009) - “Римският сакрален календар и религиозните реформи на Август” (защитена на 10 април 2014, СУ-ФФ)

Люба Радулова (2007/2008, магистър от 2009) - „Епиграфски паметници с правно съдържание от Долна Мизия“ с научен ръководител проф. д-р Мария Костова (защитена на 13 януари 2014, СУ-ФКНФ и Sapienza-Roma)

Христо Христов (2004/2005) – „Ръководното понятие за публичен разум във философията на Джон Ролс“ (защитена на 24 юни 2013, СУ-ФФ)

Марта Ивайлова (2005/2006, магистър от 2008) - „Женски божества в големите прорицалища Делфи и Додона. Гея, Диона и Темида” с научен ръководител доц. д-р Виолета Герджикова (защитена на 10 април 2013, СУ-ФКНФ)

Вяра Калфина (2006/2007, магистър от 2008) - "Ритуални аспекти на митологичните мотиви за насилствена смърт в древногръцки културен контекст" (защитена на 10 септември 2012)

Герасим Петрински (2006/2007, магистър от 2008) - "Oбразът на демона във византийската агиографска литература oт времето на император Юстиниан І до епохата на Симеон Метафраст" с научен ръководител проф. дин Кирил Павликянов (защитена на 2 юли 2012, СУ-ФКНФ)

Георги Гочев (2004/2005, магистър от 2006) - „Щастие и промяна. Разбирането за благополучие в старогръцката литература до епохата на елинизма“ (защитена през 2010, НБУ)

Моника Портокалска (2003/2004) – „Критерият за истина в елинистическата философия“ (защитена през юни 2007, СУ-ФФ)

Янко Димитров (2002/2003) - „Образът на магьосника и астролога във византийската историографска и юридическа литература“ с научен ръководител проф. дин Кирил Павликянов (защитена през юни 2007, СНС по литературознание)

Monday, June 17, 2019

Приемен изпит за учебната 2019/2020

На 13-ти септември (петък) 2019 г., от 16.00 ч. в каб. 175, V-ти етаж на Ректората, ще се проведе интервю с кандидати за магистърската програма "Антична култура и литература" за учебната 2019/2020 г.

Комисията е в състав:

председател: доц. д-р Николай Гочев
членове: проф. дфн Анастас Герджиков, доц. д-р Невена Панова

Заповядайте!

Thursday, May 16, 2019

Резултат от интервюто за учебната 2018/2019

На интервюто на 14 септември м.г., комисията в състав: 

доц. д-р Николай Гочев
доц. д-р Елия Маринова, доц. д-р Невена Панова

одобри кандидата за обучение в програмата

Даниел Иванов (бакалавър по история, СУ)


който бе приет за редовен студент в 5-семестриалния вариант на програмата.Thursday, November 1, 2018

30 магистри

На 24 октомври, сряда, от 18.00 ч. в ауд. 187 се състоя защитата на дипломната работа на

Полина Йорданова

на тема:
"Афтоний в дигиталната ера"
с научен ръководител доц. д-р Николай Гочев и рецензент д-р Димитър Илиев.

Изпитната комисия в състав доц. д-р Николай Гочев, проф. дфн Петя Янева и доц. д-р Невена Панова оцени работата на Полина Йорданова с "Отличен (6)".

Честито!


***


С това защитените дипломни работи в програмата станаха 30 (при записани 55 студенти за периода 2002-2018 г.).
Те са следните (в обратен хронологичен ред):


Боряна Чомаковска - "Лекарят и лекарското изкуство в диалозите на Платон" с научен ръководител доц. д-р Невена Панова и рецензент д-р Димитър Илиев (защитена на 31 октомври 2017).

Александра Димитрова - "История на понятието „misericordia“ в литературата за идеалния владетел (I в. пр. Хр. – V в. сл. Хр.)" с научен ръководител проф. дфн Анастас Герджиков и рецензент доц. д-р Елия Маринова (защитена на 25 октомври 2016)

Елина Боева - "Multimoda sapientia - синтез на развлекателното и дидактичното в Disciplina clericalis от Петрус Алфонси", с научен ръководител доц. д-р Елия Маринова и рецензент доц. Анна Николова (защитена на 29 октомври 2015)

Цветомира Колева - "Разумното същество и образованият човек в романа на Лудвиг Холберг `Подземното пътешествие на Нилс Клим`", с научен ръководител доц. д-р Елия Маринова и рецензент д-р Димитър Илиев (защитена на 29 октомври 2015)

Димитър Мирчев - „Иосиф Флавий. `Автобиография`. Превод и коментар“ с научен ръководител доц. д-р Николай Гочев и рецензент проф. дфн Мирена Славова (защитена на 4-ти април 2014)

Ева Пацовска - "Amor и Minne в цикъла стихотворения `Еней и Дидона` в Carmina Burana" с научен ръководител доц. д-р Елия Маринова и рецензент доц. д-р Виолета Герджикова (защитена на 23-ти октомври 2014)

Радослав Спасов (защити дипломната си работа на 24 април 2013)

Стефан Стефанов – „Превод и коментар на `Елегии` от Теогнид (ст. 1-502)“с научен ръководител д-р Димитър Илиев и рецензент ас. Доротея Табакова (защитена на 24 април 2013)

Мина Петрова - "Ролята на lena в елегиите на Проперций и Овидий" с научен ръководител проф. дфн Анастас Герджиков и рецензент доц. д-р Елия Маринова (защитена на 3 април 2012)

Мария Шахпазова - "Елинизмът в творчеството на Кавафис" с научни ръководители проф. дфн Мирена Славова и д-р Георгия Кацелу, и рецензент ас. Нели Методиева (защитена на 3 април 2012)

Зорница Радева – „Проблемът за душата в земното тяло при Марсилио Фичино: "Платонова теология", ХVІІ, 4-7. Превод и коментар“ с научни ръководители доц. д-р Елия Маринова и проф. дфн Цочо Бояджиев, и рецензент доц. д-р Анна Николова (защитена на 14 октомври 2011)

Росен Русев – с научен ръководител доц. д-р Иван Христов (защити дипломната си работа през юни 2010)

Иглика Милушева – „Добродетелите в латинските и гръцки надписи от Тракия и Горна Мизия: pietas“ с научен ръководител проф. дфн Мирена Славова и рецензент проф. дфн Анастас Герджиков (защитена на 26 март 2010)

Калина Босева - „De cultura hortorum’ на Валафрид Страбон – традиция и новаторство“ с научен ръководител доц. д-р Анна Николова и рецензент доц. д-р Елия Маринова (защитена на 26 март 2010)

Радостина Янчева - „Положението на жената в Рим“ с научен ръководител проф. д-р Мария Костова и рецензент доц. д-р Виолета Герджикова (защитена на 26 март 2010)

Светлана Вълкова - „Превод на думи със значение "съдба, участ" в трагедиите на Софокъл“ с научен ръководител доц. д-р Николай Гочев и рецензент проф. дфн Мирена Славова (защитена на 26 март 2010)

Вероника Келбечева - "Щастие и политическа система при Аристотел" с научен ръководител доц. д-р Николай Гочев (защитена на 10 април 2009)

Люба Радулова - "Надписи, свързани със зрелища в Долна Мизия и Тракия" с научен ръководител проф. д-р Мария Костова (защитена на 10 април 2009)

Герасим Петрински - „Конкурсите аз красота във византийския императорски двор (788-830 сл. Хр.)“ с научен ръководител проф. дин Кирил Павликянов(защитена през юни 2008)

Вяра Калфина - "Кирка в гръцката и римската епическа поезия" с научен ръководител доц. д-р Елия Маринова и рецензент доц. д-р Виолета Герджикова (защитена на 4 април 2008)

Росен Миланов - "Християнската аскеза в произведенията на св. Евхерий Лугдунски" с научен ръководител доц. д-р Анна Николова и рецензент проф. дфн Анастас Герджиков (защитена на 4 април 2008)

Христо Христов - "Истинска история. Лукиан като критик и художник" с научен ръководител доц. д-р Николай Гочев и рецензент д-р Димитър Илиев (защитена на 4 април 2008)

Венцислав Стойков - „Евангелието от Иоан. Методология на превода“ с научен ръководител доц. д-р Николай Гочев (защитена през 2008)

Гергана Петкова – „Елементи на повествованието в античния роман. Наблюдения върху тяхната употреба в любовно–приключенския роман и някои произведения на Еврипид, Менандър и римските комедиографи“ с научен ръководител доц. д-р Николай Гочев и рецензент д-р Невена Панова (защитена на 21 септември 2007 г. )

Биляна Дескова - „Съчинението на Сенека `De ira` и резюмето на Мартин от Брага“ с научен ръководител проф. дфн Анастас Герджиков и рецензент доц. д-р Недялка Георгиева (защитена през 2007)

Марта Ивайлова - „Физиолог. Раннохристиянската книга за животни. Промени при превода на латински език и при по-късната гръцка редакция“ с научен ръководител проф дфн Петя Янева (защитена през март 2007).

Георги Гочев - „Законът и `Законите` на Платон. Мисловни структури и категории на гръцкия закон“ с научен ръководител доц. д-р Николай Гочев (защитена през септември 2006)

Тамара Кръстева - „Акушерство и патология на бременността в гинекологичните трактати на CorpusHippocraticum“ с научен ръководител доц. д-р В. Герджикова (защитена през юни 2006)

Марта Методиева (защити дипломната си работа през октомври 2005)

*

(някои сведения все още липсват, ако можете да добавите нещо от пропуснато, ще бъдем благодарни)