Monday, August 20, 2018

Приемен изпит за учебната 2018/2019

На 13 септември (четвъртък), от 17.00 ч. в каб. 175, V етаж на Ректората, ще се проведе интервю с кандидати за Магистърската програма "Антична култура и литература" за учебната 2018/2019.

Комисия:

Председател: доц. д-р Николай Гочев
Членове: доц. д-р Елия Маринова, доц. д-р Невена Панова


Комисията и академичният състав на специалността желаят успех на кандидатите!

Sunday, April 15, 2018

12 доктори

На 12 април колегата

Иглика Милушева,

магистър по антична култура и литература от март 2010 г.,

е защитила дисертация на тема:

"Augustins Schrift `De beata vita` - Einführung und Kommentar"

и е станала доктор по филология в катедра Altertumswissenschaften на Paris-Lodron-Universität, Salzburg

Честито!


***

С това 12 от магистрите на програма "Антична култура и литература" вече са доктори (от записани общо 52 студенти за периода 2002-2015 г.).

Те са следните (в обратен хронологичен ред):

Венцислав Стойков (приет през учебната 2003/2004, магистър от 2008) - „Преводната рецепция на Библията на новобългарски език през 19 век“ (защитена на 3 октомври 2017, СУ-ФКНФ)

Росен Русев (2007/2008, магистър от 2010) – „Движение и енергия в дебата за вечността на света между Йоан Филопон и Прокъл“ (защитена на 16 октомври 2015, СУ-БФ)

Вероника Келбечева (2002/2003, магистър от 2009) - “Римският сакрален календар и религиозните реформи на Август” (защитена на 10 април 2014, СУ-ФФ)

Люба Радулова (2007/2008, магистър от 2009) - „Епиграфски паметници с правно съдържание от Долна Мизия“ с научен ръководител проф. д-р Мария Костова (защитена на 13 януари 2014, СУ-ФКНФ и Sapienza-Roma)

Христо Христов (2004/2005) – „Ръководното понятие за публичен разум във философията на Джон Ролс“ (защитена на 24 юни 2013, СУ-ФФ)

Марта Ивайлова (2005/2006, магистър от 2008) - „Женски божества в големите прорицалища Делфи и Додона. Гея, Диона и Темида” с научен ръководител доц. д-р Виолета Герджикова (защитена на 10 април 2013, СУ-ФКНФ)

Вяра Калфина (2006/2007, магистър от 2008) - "Ритуални аспекти на митологичните мотиви за насилствена смърт в древногръцки културен контекст" (защитена на 10 септември 2012)

Герасим Петрински (2006/2007, магистър от 2008) - "Oбразът на демона във византийската агиографска литература oт времето на император Юстиниан І до епохата на Симеон Метафраст" с научен ръководител проф. дин Кирил Павликянов (защитена на 2 юли 2012, СУ-ФКНФ)

Георги Гочев (2004/2005, магистър от 2006) - „Щастие и промяна. Разбирането за благополучие в старогръцката литература до епохата на елинизма“ (защитена през 2010, НБУ)

Моника Портокалска (2003/2004) – „Критерият за истина в елинистическата философия“ (защитена през юни 2007, СУ-ФФ)

Янко Димитров (2002/2003) - „Образът на магьосника и астролога във византийската историографска и юридическа литература“ с научен ръководител проф. дин Кирил Павликянов (защитена през юни 2007, СНС по литературознание)

Friday, November 10, 2017

Защитена дисертация

На 3 октомври, вторник, от 16.00 ч. във 2 зала на СУ (Ректората) се състоя защитата на дисертацията на

Венцислав Стойков

на тема:
„Преводната рецепция на Библията на новобългарски език през 19 век“ 

за придобиване на образователна и научната степен „доктор”

Научното жури беше в състав: 

проф. дин Кирил Павликянов
проф. дфн Диана Иванова
проф. дфн Светлина Николова
проф. дфн Петя Янева
доц. д-р Татяна Илиева

Колегата Стойков защити успешно труда си и стана доктор по филология на Софийския Университет.


***

С това 11 от магистрите на програма "Антична култура и литература" вече са доктори (от записани общо 52 студенти за периода 2002-2015 г.). 

Те са следните (в обратен хронологичен ред): 


Росен Русев (приет през учебната 2007/2008) – „Движение и енергия в дебата за вечността на света между Йоан Филопон и Прокъл“ (защитена на 16 октомври 2015, СУ-БФ)

Вероника Келбечева (2002/2003) - “Римският сакрален календар и религиозните реформи на Август” (защитена на 10 април 2014, СУ-ФФ)

Люба Радулова (2007/2008) - „Епиграфски паметници с правно съдържание от Долна Мизия“ с научен ръководител проф. д-р Мария Костова (защитена на 13 януари 2014, СУ-ФКНФ и Sapienza-Roma)

Христо Христов (2004/2005) – „Ръководното понятие за публичен разум във философията на Джон Ролс“ (защитена на 24 юни 2013, СУ-ФФ)

Марта Ивайлова (2005/2006) - „Женски божества в големите прорицалища Делфи и Додона. Гея, Диона и Темида” с научен ръководител доц. д-р Виолета Герджикова (защитена на 10 април 2013, СУ-ФКНФ)

Вяра Калфина  (2006/2007) - "Ритуални аспекти на митологичните мотиви за насилствена смърт в древногръцки културен контекст" (защитена на 10 септември 2012)

Герасим Петрински (2006/2007) - "Oбразът на демона във византийската агиографска литература oт времето на император Юстиниан І до епохата на Симеон Метафраст" с научен ръководител проф. дин Кирил Павликянов (защитена на 2 юли 2012, СУ-ФКНФ) 

Георги Гочев (2004/2005)  „Щастие и промяна. Разбирането за благополучие в старогръцката литература до епохата на елинизма“  (защитена през 2010, НБУ)

Моника Портокалска (2003/2004) – „Критерият за истина в елинистическата философия“ (защитена през юни 2007, СУ-ФФ)


Янко Димитров (2002/2003) - „Образът на магьосника и астролога във византийската историографска  и юридическа литература“ с научен ръководител проф. дин Кирил Павликянов (защитена през юни 2007, СНС по литературознание)


Tuesday, November 7, 2017

Защитена дипломна работа

На 31 октомври, вторник, от 14.30 ч. в ауд. 187 се състоя защитата на дипломната работа на

Боряна Чомаковска

на тема:
"Лекарят и лекарското изкуство в диалозите на Платон"
с научен ръководител доц. д-р Невена Панова и рецензент д-р Димитър Илиев.

Изпитната комисия в състав доц. д-р Николай Гочев, доц. д-р Ирена Станкова и доц. д-р Невена Панова оцени работата на Боряна Чомаковска с "мн. добър (5)".

Честито!


***


С това защитените дипломни работи в програмата станаха 29 (при записани 52 студенти за периода 2002-2015 г.). 
Те са следните (в обратен хронологичен ред): 


Александра Димитрова - "История на понятието „misericordia“ в литературата за идеалния владетел (I в. пр. Хр. – V в. сл. Хр.)" с научен ръководител проф. дфн Анастас Герджиков и рецензент доц. д-р Елия Маринова (защитена на 25 октомври 2016)

Елина Боева - "Multimoda sapientia - синтез на развлекателното и дидактичното в Disciplina clericalis от Петрус Алфонси", с научен ръководител  доц. д-р Елия Маринова и рецензент доц. Анна Николова (защитена на 29 октомври 2015)

Цветомира Колева - "Разумното същество и образованият човек в романа на Лудвиг Холберг `Подземното пътешествие на Нилс Клим`", с научен ръководител доц. д-р Елия Маринова и рецензент д-р Димитър Илиев  (защитена на 29 октомври 2015)

Димитър Мирчев - „Иосиф Флавий. `Автобиография`. Превод и коментар“ с научен ръководител доц. д-р Николай Гочев и рецензент проф. дфн Мирена Славова (защитена на4-ти април 2014)

Ева Пацовска - "Amor и Minne в цикъла стихотворения `Еней и Дидона` в Carmina Burana" с научен ръководител  доц. д-р Елия Маринова  и рецензент доц. д-р Виолета Герджикова (защитена на 23-ти октомври 2014)

Радослав Спасов (защити дипломната си работа на 24 април 2013)

Стефан Стефанов – „Превод и коментар на `Елегии` от Теогнид (ст. 1-502)“с научен ръководител д-р Димитър Илиев и рецензент ас. Доротея Табакова (защитена на 24 април 2013)

Мина Петрова - "Ролята на lena в елегиите на Проперций и Овидий" с научен ръководител проф. дфн Анастас Герджиков и рецензент доц. д-р Елия Маринова (защитена на 3 април 2012)

Мария Шахпазова - "Елинизмът в творчеството на Кавафис" с научни ръководители проф. дфн Мирена Славова и д-р Георгия Кацелу, и рецензент ас. Нели Методиева (защитена на 3 април 2012)

Зорница Радева – „Проблемът за душата в земното тяло при Марсилио Фичино: "Платонова теология", ХVІІ, 4-7. Превод и коментар“ с научни ръководители доц. д-р Елия Маринова и проф. дфн Цочо Бояджиев, и рецензент доц. д-р Анна Николова (защитена на 14 октомври 2011) 

Росен Русев – с научен ръководител доц. д-р Иван Христов (защити дипломната си работа през юни 2010)

Иглика Милушева  Добродетелите в латинските и гръцки надписи от Тракия и Горна Мизия: pietas“ с научен ръководител проф. дфн Мирена Славова и рецензент проф. дфн Анастас Герджиков (защитена на 26 март 2010)

Калина Босева  „De cultura hortorum’ на Валафрид Страбон – традиция и новаторство“ с научен ръководител доц. д-р Анна Николова и рецензент доц. д-р Елия Маринова (защитена на 26 март 2010)

Радостина Янчева - Положението на жената в Рим“ с научен ръководител проф. д-р Мария Костова и рецензент доц. д-р Виолета Герджикова (защитена на 26 март 2010)

Светлана Вълкова - „Превод на думи със значение "съдба, участ" в трагедиите на Софокъл“ с научен ръководител доц. д-р Николай Гочев и рецензент проф. дфн Мирена Славова (защитена на 26 март 2010)

Вероника Келбечева - "Щастие и политическа система при Аристотел" с научен ръководител доц. д-р Николай Гочев (защитена на 10 април 2009)

Люба Радулова - "Надписи, свързани със зрелища в Долна Мизия и Тракия"  с 
научен ръководител проф. д-р Мария Костова (защитена на 10 април 2009)

Герасим Петрински - „Конкурсите аз красота във византийския императорски двор (788-830 сл. Хр.)“ с научен ръководител проф. дин Кирил Павликянов(защитена през юни 2008)

Вяра Калфина - "Кирка в гръцката и римската епическа поезия" с научен ръководител доц. д-р Елия Маринова и рецензент доц. д-р Виолета Герджикова (защитена на 4 април 2008)

Росен Миланов - "Християнската аскеза в произведенията на св. Евхерий Лугдунски" с научен ръководител доц. д-р Анна Николова и рецензент проф. дфн Анастас Герджиков (защитена на 4 април 2008)

Христо Христов - "Истинска история. Лукиан като критик и художник" с научен ръководител доц. д-р Николай Гочев и рецензент д-р Димитър Илиев (защитена на 4 април 2008)

Венцислав Стойков - „Евангелието от Иоан. Методология на превода“ с научен ръководител доц. д-р Николай Гочев (защитена през 2008)

Гергана Петкова  „Елементи на повествованието в античния роман. Наблюдения върху тяхната употреба в любовно–приключенския роман и някои произведения на Еврипид, Менандър и римските комедиографи“ с научен ръководител доц. д-р Николай Гочев и рецензент д-р Невена Панова (защитена на 21 септември 2007 г. )

Биляна Дескова - „Съчинението на Сенека `
De ira` и резюмето на Мартин от Брага“ с научен ръководител проф. дфн Анастас Герджиков и рецензент доц. д-р Недялка Георгиева (защитена през 2007)

Марта Ивайлова - Физиолог. Раннохристиянската книга за животни. Промени при превода на латински език и при по-късната гръцка редакция“ с научен ръководител проф дфн Петя Янева  (защитена през март 2007). 

Георги Гочев - Законът и `Законите` на Платон. Мисловни структури и категории на гръцкия закон“ с научен ръководител доц. д-р Николай Гочев (защитена през септември 2006)

Тамара Кръстева - „Акушерство и патология на бременността в гинекологичните трактати на CorpusHippocraticum“ с научен ръководител доц. д-р В. Герджикова (защитена през юни 2006)

Марта Методиева (защити дипломната си работа през октомври 2005)

*

(някои сведения все още липсват, ако можете да добавите нещо от пропуснато, ще бъдем благодарни)

Sunday, January 22, 2017

Програма за изпитите I-III семестърhttps://drive.google.com/file/d/0B9de7FkFZsJhQ29ROFpUbzVkbm8/view?usp=sharing


Желаем ви успех!


Wednesday, November 16, 2016

Избираеми предмети в МП за 2016/2017, 2-ри семестърАнтичната метафизика

Аристотел и античното философстване

Гръкоезичната християнска литература през античността

Епос и роман

Историография и софистика в Атина през класическата епоха

Класическо образование и идея за класическа древност в България

Култура и история на островите в източното Средиземноморие


*

(и 46 други в учебния план на програмата - https://drive.google.com/file/d/0B9de7FkFZsJhMTZlbFdtV2dNX3c/view?usp=sharing)      

Thursday, November 3, 2016

Студенти в МП (2002–2016)

От 2002 до 2016 г. в Магистърската програма са участвали 54 студенти.

От тях най-много (18) са от специалност Класическа филология на Софийския университет. 8 са от Богословския факултет, 7 - от специалност Философия, по 2 - от специалностите Българска Филология, Новогръцка филология и История на СУ. Другите студенти са завършили други специалности и университети.


1-3. 2016
Иван Войков (Класическа филология, СУ)
Катрин Якимова (Графичен дизайн, НБУ)
Милена Стефанова 
(Новогрецистика, НБУ)


4-5. 2015
Боряна Чомаковска
Силвия Георгиева
(Италианска филология, СУ)


6-7. 2014
Полина Йорданова (Класическа филология, СУ)
Бонка Ангелова (Богословие, СУ)


8-10. 2013
Елина Боева (Класическа филология, СУ)
Александра Димитрова (История, СУ)
Цветомира Колева (Класическа филология, СУ)


11-13. 2012
Валя Митева (Философия, СУ)
Любов Вълкова
(Класическа филология, Киев)
Руси Русев
(НАТФИЗ) 


14-17. 2011
Боил Мусев (Математика, СУ)
Васил Петков (
Богословие, СУ)
Георги Ковачев (
История, СУ)
Ева Пацовска
(Немска филология, СУ)


18-20. 2010
Мина Петрова (Класическа филология, СУ)
Андрей Бобев
(Българска филология, СУ)
Светлана Дичева (
Богословие, СУ)


21-22. 2009
Зорница Радева (Философия, СУ)
Радослав Спасов (Богословие, СУ)


23-26. 2008
Иглика Милушева (Класическа филология, СУ)
Калина Босева (Класическа филология, СУ)
Мария Шахпазова (Новогръцка филология, СУ)
Канелия Костадинова 


27-30. 2007
Дилян Цветков
(Богословие, СУ)
Димитър Френков
Люба Радулова (Класическа филология, СУ)
Росен Русев
(Богословие, СУ)


31-34. 2006
Вяра Калфина (Класическа филология, СУ)
Герасим Петрински
 (Класическа филология, СУ и История, Атина)
Ива Янкулова
 (Класическа филология, СУ)
Росен Миланов
 
(Богословие, СУ)


35-42. 2005
Биляна Дескова (Класическа филология, СУ)
Гергана Петкова
 (Българска филология, Пловдив)
Ивайло Атанасов
 
(Богословие, СУ)
Мария Николова
 (Философия, СУ)
Марта Ивайлова
 (Класическа филология, СУ)
Петя Иванова
 (Класическа филология, СУ)
Радостина Янчева
 (Класическа филология, СУ)
Тамара Кръстева-Петринска
(Класическа филология, СУ)


43-47. 2004
Георги Гочев
 (Класическа филология, СУ)
Димитър Мирчев
 (Българска филология, Пловдив)
Люба Никифорова
 (Българска филология, СУ)
Светлана Вълкова
 
Христо Христов
 
(Философия, СУ)


48-51. 2003
Венцислав Стойков 
Димитър Шишиев
 
Зоя Христова
 
(Философия, СУ)
Моника Портокалска-Леви
 (Философия, СУ)


52-54. 2002
Вероника Келбечева-Кифорова 
(Философия, СУ)
Марта Методиева
 (Класическа филология, СУ)
Янко Димитров
 (Новогръцка филология, СУ)

*

(някои сведения все още липсват)