Wednesday, October 26, 2016

Защита на дипломна работа

На 25 октомври, вторник, от 18 ч. в ауд. 187 се състоя защитата на дипломната работа на

Александра Димитрова

на тема:
"История на понятието „misericordia“ в литературата за идеалния владетел (I в. пр. Хр. – V в. сл. Хр.)"
с научен ръководител проф. дфн Анастас Герджиков и рецензент доц. д-р Елия Маринова.

Изпитната комисия в състав доц. д-р Елия Маринова, доц. д-р Николай Гочев и доц. д-р Анна Николова оцени работата на Александра Димитрова с "отличен (6)".

Честито!

No comments: