Saturday, November 10, 2007

Старогръцката литература в Римската епоха

Колеги,

През този семестър по дисциплината "Старогръцката литература в Римската епоха" ще се занимаваме с коментар на речта "Към Рим" на Елий Аристид.
За повече сведения, моля, погледнете на:
http://literaturasu.blogspot.com/
(label - "Елий Аристид")

No comments: