Wednesday, October 31, 2007

Програма за първия семестър

Уважаеми колеги,

Програмата на учебните занимания по задължителните дисциплини през първия семестър на "Антична култура и литература" е:

Понеделник, 14 ч. - Големите книги на античния свят (Невена Панова)
Сряда, 10 ч. - Старогръцката литература в Римската епоха (Николай Гочев)
Четвъртък, 14 ч. - Антична митология и религия (Елия Маринова);
Четвъртък, 17.30 ч. - Големите книги на античния свят (Богдан Богданов)
Петък, 8 ч. - Латинската литература в прехода от античността към средновековието (Анна Николова)
Петък, 10 ч. - Антична митология и религия (Елия Маринова)

Всички занимания ще се провеждат в каб. 175, Ректората.

Семестърът започва в понеделник, 5 ноември.

Успех!

**

(добавка от септември 2013):

На 21 септември, петък, 2007 г. Гергана Петкова защити дипломна работа на тема:

Елементи на повествованието в античния роман. Наблюдения върху тяхната употреба в любовно – приключенския роман и в някои произведения на Еврипид, Менандър и римските комедиографи.


Научен ръководител - доц. д-р Николай Гочев, рецензент - д-р Невена Панова

*

Колегата Моника Портокалска, приета в Програмата за учебната 2003/2004 г., защити докторска дисертация по антична философия през юни

Колегата Янко Димитров, приет в Програмата за учебната 2002/2003 г., защити докторска дисертация по византийска литература през октомври.

2 comments:

Nevena said...

Колеги, едно уточнение: курсът "Големите книги на античния свят (гръцка част)" ще се провежда в четвъртък от 17, 30, а не от 16, 30 ч.
Успешно начало на учебната година!
Н. П.

Николай Гочев said...

Благодаря, ще поправя мястото.