Friday, November 16, 2007

Византийско изкуство

От следващата седмица (19-24 ноември) ще започнат редовни занимания по избираемата дисциплина "Византийско изкуство" с водещ д-р Емануел Мутафов от Българска Академия на Науките.
За справки по организацията и съдържанието на курса може да се обръщате лично към него на адрес:
myermeneia@hotmail.com

No comments: