Thursday, October 11, 2007

Интервю - октомври 2007

На 9 октомври, вторник, от 10 ч. в каб. 175 на Ректората се проведе интервю с кандидатите за Магистърската програма "Антична култура и литература".
Комисията в състав: доц. дфн Анастас Герджиков, доц. д-р Елия Маринова и доц. д-р Николай Гочев, одобри шестимата явили се кандидати. На четирима от тях комисията препоръча да изберат 5-семестриалния вариант на програмата.

*

(добавка от септември 2013):

Дилян Цветков
Димитър Френков
Люба Радулова
Росен Русев

No comments: