Sunday, June 3, 2007

Начало

Уважаеми колеги, приятели и читатели,

Задачата на този блог е да Ви предложи навременна и подробна информация за висшето класическо образование, което нашият Университет предлага чрез новия, петсеместриален вариант на Магистърската програма по Антична култура и литература.
Този вариант беше одобрен от Съвета на Катедра Класическа филология на редовно събрание, състояло се на 28 май 2007 година. Като ръководител на програмата и автор на новия учебен план, изказвам сърдечна благодарност на колегите от Катедрата за съветите и за подкрепата, която получих.
В този блог ще намерите извлечения от решенията на Катедрата, от учебния план на програмата и от учебните програми на отделните дисциплини; а също текстове и сведения, необходими за конкретната учебна работа.
Всеки въпрос, който бихте желали да ми зададете, може да бъде поставен на самия блог като коментар към отделните постинги. Бихте могли да изпращате въпросите си и на адрес: leda@tradel.net

Магистърската програма по антична култура и литература стартира за пръв път като трисеместриална през учебната 2002/2003 година и оттогава в нея се записват студенти всяка година.

Повече информация можете да получите на основния й сайт:
http://masters-classics.dir.bg/
и на сайта на Катедрата:
http://kkf.proclassics.org/


С уважение:

доц.д-р Николай Гочев,

Катедра Класическа филология, ФКНФ,
СУ "Св. Климент Охридски"


*

(добавка от септември 2013):

до тази дата в Магистърската програма са приети колегите:

2002

Вероника Келбечева
Марта Методиева
Янко Димитров


2003

Венцислав Стойков
Димитър Шишиев
Зоя Христова
Моника Портокалска2004

Александър Маринов
Георги Гочев
Димитър Мирчев
Люба Никифорова
Светлана Вълкова
Христо Христов


2005

Биляна Дескова
Гергана Петкова
Ивайло Атанасов
Мария Николова
Марта Ивайлова
Петя Иванова
Радостина Янчева
Тамара Кръстева


2006

Вяра Калфина
Герасим Петрински
Зейнеб Неби
Ива Янкулова
Росен Миланов
Цветелина Христова


От тях до този момент дипломна работа са защитили:

Марта Методиева - 2005, октомври
Тамара Кръстева – 2006, юни
Георги Гочев – 2006, септември
Марта Ивайлова – 2007, март

No comments: