Wednesday, September 9, 2015

Втори приемен изпит за учебната 2015/2016

В понеделник, 14 септември, от 16.00 ч. в каб. 175 на Ректората ще се проведе интервю с кандидати за Магистърската програма "Антична култура и литература".

Комисията е в състав:

проф. дфн Анастас Герджиков, доц. д-р Елия Маринова, доц. д-р Николай Гочев

Желаем успех на кандидатите!

No comments: