Tuesday, September 29, 2015

Първи семестър 2015-2016

Уважаеми колеги,

Това е програмата за зимния семестър, курс І (задължителни предмети):

Вторник
8 ч. 188 к. - Големите книги на античния свят (гръцка част) - доц. д-р Н. Панова
10 ч. 175 к. - Антична митология и религия - гл. ас. д-р Вяра Калфина
14 ч. 175 к. - Старогръцката литература в Римската епоха - доц. д-р Н. Гочев


Четвъртък
10 ч. 175 к. - Големите книги на античния свят (гръцка част) - доц. д-р Н. Панова


Петък
8 ч. 188 к. - Латинската литература в прехода от античността към средновековието - доц. д-р А. Николова

*

Избираемите предмети ще се определят през първата седмица.

Желаем ви приятни занимания!

No comments: