Friday, October 14, 2011

Защита на дипломна работа

На 14 октомври, петък, от 16 ч. в ауд. 176 се състоя защитата на дипломната работа на

Зорница Радева

на тема:
Проблемът за душата в земното тяло при Марсилио Фичино: "Платонова теология", ХVІІ, 4-7. Превод и коментар
с научни ръководители доц. д-р Елия Маринова и проф. дфн Цочо Бояджиев. Рецензент беше доц. д-р Анна Николова.

Изпитната комисия в състав проф. дфн Анастас Герджиков, доц. д-р Елия Маринова и доц. д-р Николай Гочев присъди на кандидатката оценка "Отличен (6)".

Преподавателският състав на програмата желае на магистър Радева здраве и бъдещи научни успехи.

No comments: