Saturday, October 1, 2011

Първи семестър 2011-2012

Уважаеми колеги,

Това е програмата на учебните занимания за зимния семестър:

Понеделник
14 ч. 175 к. - Интелектуалците през античността (избираем) - доц. д-р Н. Гочев

Сряда
14 ч. 189 к. - Големите книги на античния свят (д-р Н. Панова)

Четвъртък
14 ч. 175 к. - Големите книги на античния свят (д-р Н. Панова)

Петък
8 ч. 175 к. - Латинската литература в прехода от античността към средновековието (доц. д-р А. Николова)
10 ч. 188 к. - Антична митология и религия (доц. д-р Елия Маринова)
14 ч. 175 к. - Старогръцката литература в Римската епоха (доц. д-р Н. Гочев)

Успешна работа!

No comments: