Sunday, November 2, 2008

Първи семестър 2008

Уважаеми колеги,

Програмата на учебните занимания по задължителните дисциплини през първия семестър на "Антична култура и литература" е:

Понеделник, 12 ч. 189 к. - Големите книги на античния свят (гръцка част - упражнения, д-р Невена Панова)

Вторник, 12 ч. 175 - Институционалната култура през античността (лекции, доц. Мария Костова); 14 ч. 175 - Старогръцката литература в Римската епоха (лекции, доц. Николай Гочев); 16.30 ч. 189 - Големите книги на античния свят (римска част - проф. Анастас Герджиков)

Четвъртък, 14.30 ч. 189 - Големите книги на античния свят (римска част - проф. Анастас Герджиков); Големите книги на античния свят (гръцка част - лекции, Богдан Богданов)

Петък, 8 ч. 175 - Латинската литература в прехода от античността към средновековието (лекции, доц. Анна Николова)

Семестърът започва в понеделник, 3 ноември.

Успех!

No comments: