Tuesday, October 21, 2008

Защита на дипломни работи есен 2008

На 23 октомври, четвъртък, от 10 ч. в каб. 175 на Ректората предстои защита на дипломни работи в Магистърската програма "Антична култура и литература".

Определена е изпитна комисия в състав: проф. дин Кирил Павликянов - председател, д-р Драгомира Вълчева и д-р Димитър Илиев.

Катедрата желае успех на кандидатите!


**

(добавка от 9 април 2012)

през юни 2008 дипломна работа защити Герасим Петрински.

No comments: