Wednesday, November 16, 2016

Избираеми предмети в МП за 2016/2017, 2-ри семестърАнтичната метафизика

Аристотел и античното философстване

Гръкоезичната християнска литература през античността

Епос и роман

Историография и софистика в Атина през класическата епоха

Класическо образование и идея за класическа древност в България

Култура и история на островите в източното Средиземноморие


*

(и 46 други в учебния план на програмата - https://drive.google.com/file/d/0B9de7FkFZsJhMTZlbFdtV2dNX3c/view?usp=sharing)      

No comments: