Tuesday, March 24, 2015

Събеседване с кандидати за учебната 2015/2016

На 14 май (четвъртък), от 16.30 ч. в каб. 175, V етаж на Ректората, ще се проведе интервю с кандидати за Магистърската програма "Антична култура и литература" за учебната 2015/2016.

Комисия:

Председател: проф. дфн Анастас Герджиков,
Членове: доц. д-р Елия Маринова, доц. д-р Николай Гочев

Документите за кандидатстване се приемат от 7-ми до 11 май в Деканата на ФКНФ.

Комисията и академичният състав на специалността желаят успех на кандидатите!

No comments: